Nyhetsartikkel

Sprelsk sex øker kreftfaren!

Det er velkjent at HPV-virus kan føre til livmorhalskreft og peniskreft. Det nye er at HPV-viruset er skyld i mange tilfeller av kreft i tunge og svelg. I denne artikkelen får du råd om hvordan du kan redusere sjansen for å bli smittet.

Det finnes over 100 ulike typer humant papilloma virus (HPV). Ca. 40 av disse smitter seksuelt. Av disse er det 13 typer HPV-virus som er kjent for å forårsake kreft. Livmorhalskreft er i 99 prosent av tilfellene forårsaket av HPV. Andre krefttyper som er forbundet med HPV er peniskreft, kreft i endetarmskanalen (analkreft), kreft i bakre del av tungen og svelget (orofaryngeal kreft), lungekreft, kreft i skjeden (vagina) og kreft i kvinners ytre kjønnsorgan(vulvakreft). Andre, mer ufarlige typer HPV kan f.eks gi kjønnsvorter.

20 prosent av befolkningen er til enhver tid smittet av HPV. Over 70 prosent av seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon en eller annen gang i livet. I over 90 prosent av tilfellene går infeksjonen over av seg selv.

Kondom er ingen garanti mot smitte

For å redusere sjansen for å utvikle disse kreftsykdommene, må du altså redusere sjansen for HPV-virus. HPV-vaksinen som blir tilbudt unge jenter, gir god beskyttelse mot fire av de farlige typene HPV. Den gir ikke total forebyggelse, men det er en god start. Det er viktig å være klar over hvilke andre tiltak du kan gjøre - og hvordan viruset smitter.

Ved svært mange kjønnssykdommer vil det å bruke kondom beskytte deg mot smitte. Kondombruk reduserer sjansen for å bli smittet med HPV, hvis kondomet blir brukt korrekt og hele tiden. Likevel er ikke kondomet en garanti mot smitte. HPV kan også smitte ved hudkontakt. Ettersom du ikke får dekt all huden rundt kjønnsorganene med et kondom, kan du smittes selv om du bruker kondom.

Neste side