Informasjon

Sterilisering av kvinnen

Hvor?

Dette er et inngrep som ikke er blitt definert som pålagt oppgave for offentlige sykehus. Noen avdelinger kan derfor i perioder, på grunn av ressursmangel, ikke påta seg denne typen operasjoner. Dette har sykehusene rett til å avgjøre selv.

Dersom man ikke får utført sterilisering ved lokalt sykehus, kan man kontakte private sykehus for operasjon. Man vil da måtte dekke utgiftene selv.

Forrige side Neste side