Informasjon

Sterilisering av kvinnen

Sterilisering av kvinner foregår ved at egglederne kuttes over og lukkes. Derved forhindres egg fra kvinnens eggstokk å komme frem til livmoren, og det blokkerer sædceller fra å passere via egglederne til egget. Komplikasjoner eller bivirkninger ved inngrepet er sjeldne.

Hvem kan steriliseres?

Lov om sterilisering gir personer over 25 år adgang til å søke om sterilisering. Dette gjøres ved at man fremmer såkalt "begjæring om sterilisering" overfor sin lege. Legen plikter å gi informasjon om inngrepet, hva det innebærer og de medisinske konsekvenser av inngrepet. Dersom legen selv ikke utfører slike inngrep, sendes begjæringen sammen med søknad til sykehus eller lege som foretar slike inngrep.

Skjema som må utfylles: Begjæring om sterilisering. Legen sender skjemaet til sykehus eller spesialist som utfører slike inngrep. Det er ikke nødvendig med samtykke fra ektefelle eller samlivspartner.

Noen må søke spesielt og få behandlet saken av et eget utvalg – en steriliseringsnemnd. Dette gjelder personer under 25 år, og personer med en alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller som er psykisk svekket. 99 prosent av alle steriliseringer foretas i dag etter egen begjæring. Om lag 20 søknader blir årlig behandlet i steriliseringsnemndene.

Hvor?

Dette er et inngrep som ikke er blitt definert som pålagt oppgave for offentlige sykehus. Noen avdelinger kan derfor i perioder, på grunn av ressursmangel, ikke påta seg denne typen operasjoner. Dette har sykehusene rett til å avgjøre selv.

Dersom man ikke får utført sterilisering ved lokalt sykehus, kan man kontakte private sykehus for operasjon. Man vil da måtte dekke utgiftene selv.

Hvordan?

Sterilisering hos kvinner foregår ved at egglederne kuttes over og lukkes for passasje av egg og sædceller. Dette krever narkose og innleggelse i sykehus eller privat klinikk. Man benytter såkalt kikkehullsteknikk (laparoskopisk teknikk), det vil si at legen utfører inngrepet ved hjelp av fingertykke instrumenter som føres inn gjennom små snitt i huden på magen. Deretter klippes eller brennes egglederne over slik at passasjen fra eggstokkene inn til livmorhulen blokkeres. Eggstokkene røres ikke. Eggløsningen fortsetter som før, og hormonproduksjonen blir uforstyrret. På grunn av inngrepet kan eggceller og sædceller ikke møtes.

Operasjonen etterlater tre små arr, hver cirka en centimeter langt. Man kan utskrives samme dag eller i noen tilfeller neste dag. Det er vanlig med sykmelding i 3 dager etter inngrepet.

Hvor sikkert?

Sterilisering regnes som helt sikker prevensjon selv om det finnes enkelte tilfeller hvor det har blitt dannet en ny kanal, eller hvor kirurgen har gjort ufullstendig arbeid.

Hormonproduksjonen forstyrres ikke. Eggløsningene fortsetter. Man forblir like mye kvinne etter inngrepet, menstruasjon opprettholdes og seksualfunksjonen forstyrres ikke.

Komplikasjoner?

Komplikasjoner er sjeldne. Inngrepet etterlater seg tre små arr av cirka en centimeters lengde.

Et viktig moment er at inngrepet i utgangspunktet ikke kan gjøres om. Noen kan også oppleve å få psykiske problemer etter slike inngrep.

Hva koster det?

Det er i dag flere menn enn kvinner som lar seg sterilisere, tidligere var det omvendt. Antallet kvinnelige steriliseringer har falt med nærmere 80 prosent, fra over 5 000 inngrep i 2001 til vel 1 000 inngrep i 2017. Et større utvalg av prevensjonsmetoder for kvinner og en endret betalingsordning kan ha medvirket til dette. For noen år siden ble egenandelen for inngrepet forhøyet, og den er nå betydelig høyere for kvinner enn for menn (henholdsvis kr 6 079 og kr 1 268, per desember 2021).

Hvis steriliseringsinngrepet blir utført mens kvinnen er innlagt i sykehus for annen behandling eller årsak, for eksempel i forbindelse med fødsel, er det ikke anledning for sykehuset å kreve egenbetaling for inngrepet.

Det er også innført unntak fra bestemmelsen om forhøyet egenandel for sterilisering dersom inngrepet skyldes såkalt «medisinsk indikasjon». Unntaket gjelder kvinner som av medisinske årsaker ikke bør bli gravide (hvor det er fare for liv og helse), kvinner som ikke tolererer annen prevensjon og kvinner/menn som får inngrepet utført etter vedtak i steriliseringsnemnd.

Effektiv prevensjonsmetode

Sterilisering er en effektiv prevensjonsmetode både for kvinner og menn, og det er svært sjelden den svikter. I utgangspunktet er sterilisering et uopprettelig inngrep. Kvinner er sterile med en gang etter operasjonen, mens menn først er sterile etter tre måneder.

Undersøkelser viser at de aller fleste steriliserte er veldig godt fornøyde med avgjørelsen.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Status på steriliseringsfeltet. Rapport fra Steriliseringsrådet for årene 2015–2017. Utgitt 12/2018. www.helsedirektoratet.no
  2. Helsedirektoratet. Begjæring og søknad om sterilisering. Sist faglig oppdatert: 04.06.2019. www.helsedirektoratet.no