For helsepersonell

For helsepersonell

Effekt av og sikkerhet ved slankeoperasjoner

Ulike laparoskopiske operasjonsteknikker anvendes ved bariatrisk kirurgi. Hvor effektive og sikre er det mest anvendte metodene?
For helsepersonell

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Hydroklortiazid markedsføres i Norge blant annet som Esidrex og Hydrochlorothiazide, men brukes mest i kombinasjon med andre blodtrykkssenkende legemidler.
For helsepersonell

Økt risiko for død og alvorlige bivirkninger ved bruk av rivaroksaban etter transkateter aortoventilimplantasjon (TAVI)

Rivaroksaban er et blodfortynnende legemiddel som selektivt hemmer faktor Xa. I Norge markedsføres rivaroksaban under produktnavnet Xarelto.
For helsepersonell

Benzodiazepiner til eldre - mindre er mer

I Norge øker bruken av sovemidler og beroligende midler med økende alder. I USA har forskere sett på hvilke faktorer som medfører risiko for langtidsbruk av benzodiazepiner hos eldre.
For helsepersonell

Koenzym Q10 demper statinindusert myopati

En ganske vanlig bivirkning til statinbehandling er muskelplager. Kan tilskudd av koenzym Q10 lindre disse plagene?
For helsepersonell

Risiko for øsofaguskreft etter antirefluks kirurgi?

Reduserer antirefluks-kirurgi risikoen for øsofaguskreft? Og er det noen forskjell i forhold til kun medikamentell behandling?

Symptomer

Opplever du smerter og lurer på hva det kan skyldes? Prøv symptomsjekkeren og se om du bør oppsøke lege.

Gå til symptomsjekkeren 

Sykdommer

Her kan du søke i vårt oppslagsverk som inneholder 2187 sykdommer.

Gå til alle sykdommer 
For helsepersonell

Endring i ordningen med varseltrekant på legemidler

Legemidler med varseltrekant (rød trekant) kan i mange tilfeller brukes ved bilkjøring. Samtidig kan mange legemidler uten slik varseltrekant gjøre en pasient uegnet til å kjøre bil.
For helsepersonell

Liraglutid, lixisenatid og eksenatid kan nå skrives direkte på blå resept i kombinasjon med insulin og metformin

Nå er det enklere å skrive ut GLP-analogene liraglutid (Victoza) og eksenatid (Byetta) på blå resept.
For helsepersonell

Nye legemidler til behandling av hepatitt C

I 2014 og 2015 kom flere nye legemidler mot kronisk hepatitt C på markedet i Norge.
For helsepersonell

Bruk av inhalasjonskortikosteroider ved KOLS øker risikoen for lungebetennelse

Lungebetennelse er en vanlig bivirkning når pasienter med KOLS behandles med inhalasjonskortikosteroider (ICS).
For helsepersonell

Svar på julenøtt om legemiddelgjennomgang

Legemiddelverket takker for svar og kommentarer til deres lille julenøtt om legemiddelgjennomgang i Nytt om Legemidler (NYL) nr. 23/24.
For helsepersonell

Trulicity (dulaglutid) på blå resept

Trulicity er en ny langtidsvirkende glukagon-lignende peptid (GLP-1) reseptoragonist som administreres én gang i uka.