For helsepersonell

For helsepersonell

NSAIDs ved blærekatarr

NSAIDs anbefales ikke lenger som kur mot blærekatarr - det kan forverre tilstanden.
For helsepersonell

Gode nyheter for pasienter med hepatitt C

Fra 1. februar kan alle pasienter med hepatitt C få tilbud om behandling med DAA (direktevirkende antivirale legemidler). Dette erstatter interferonbehandling, som gir mange bivirkninger.
For helsepersonell

Mangel på Levaxin tabletter (levotyroksinnatrium)

Det er for tiden leveringssvikt på Levaxin i alle styrker. Legemiddelverket tillater midlertidig salg av levotyroksin i utenlandske pakninger (frem til 28.02.2018), og det ytes refusjon på blå resept for disse.
For helsepersonell

Endringer i blåreseptforskriften fra 1 januar 2018: Alle nye legemidler skal metodevurderes

Blåreseptforskriften er endret i tråd med prinsippene for prioritering for å sikre pasienter likeverdig og rettferdig tilgang til alle offentlig finansierte legemidler.
For helsepersonell

Unngå ibuprofen ved vannkopper

Bruk av ibuprofen ved vannkopper kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlige, livstruende bakterielle infeksjoner i hud og bløtvev.
For helsepersonell

Felleskatalogens app - last ned ny versjon!

Felleskatalogens app for helsepersonell er oppgradert og inneholder flere nye og nyttige funksjoner.

Symptomer

Opplever du smerter og lurer på hva det kan skyldes? Prøv symptomsjekkeren og se om du bør oppsøke lege.

Gå til symptomsjekkeren 

Sykdommer

Her kan du søke i vårt oppslagsverk som inneholder 2187 sykdommer.

Gå til alle sykdommer 
For helsepersonell

Interaksjoner

Alle leger bør sjekke pasientens legemiddelliste (LIB) for interaksjoner ved legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og ved forskrivning av nye legemidler.
For helsepersonell

Rydd skapet - returner gamle medisiner til apoteket

”Rydd skapet” - kampanjen ble gjennomført i perioden 21. til 28. januar med aktiviteter i apotek og sosiale medier.
For helsepersonell

Har dine pasienter en oppdatert medisinliste?

Helsemyndighetene, Legeforeningen og Apotekforeningen har gått sammen om en ny informasjonskampanje rettet mot pasienter.
For helsepersonell

Erfaringer med rotavirusvaksine (Rotarix)

Vaksinasjon mot rotavirusinfeksjon ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2014.
For helsepersonell

Palliativ behandling i livets sluttfase: Alle aktuelle antiinfektiver kan nå skrives direkte på blå resept

Legemiddelverket åpner for at et bredt utvalg av antiinfektiver kan skrives direkte på blå resept ved palliativ behandling.
For helsepersonell

Publikumstjenester fra RELIS

RELIS driver to nettbaserte spørsmålog- svar-tjenester om legemidler for publikum. Tjenestene er gratis og har konsesjon fra Datatilsynet.