For helsepersonell

For helsepersonell

En blodprøve til påvisning av autisme?

Autisme er en diagnose det er vanskelig å stille tidlig i sykdomsforløpet. Det forskes på å finne biomarkører som mer presist og tidligere kan stille diagnosen.
For helsepersonell

Nytt regelverk for blåreseptordningen får konsekvenser for individuell stønad

Nye legemidler kan kun gis refusjon dersom prioriteringskriteriene er oppfylt.
For helsepersonell

Nye tiltak mot myggbårne tropiske sykdommer

Klimaendringene øker spredningen av insektbårne tropesykdommer. Pesticidene vi har brukt i flere tiår, virker ikke like bra lengre. Det er tid for å tenke nytt.
For helsepersonell

Hvorfor er Clostridium difficile så motstandsdyktig mot antibiotika?

Clostridium difficile kan noen ganger medføre livstruende pseudomembranøs kolitt som en komplikasjon til antibiotikabehandling.
For helsepersonell

Sunn livsstil reduserer dødelighet etter tykk- og endetarmskreft

En amerikansk studie har vist at å holde normal vekt, være fysisk aktiv og ha et kosthold rikt på grønnsaker, frukt og fullkorn, reduserer risikoen for død første fem år etter tykk- og endetarmskreft.
For helsepersonell

Høyt eller lavt karbohydratinnhold i kosten?

Dietter med lavt inntak av karbohydrater har de siste årene vært populære slankemetoder. Vi vet imidlertid ikke hvilken effekt disse kosttiltakene har på lang sikt. Amerikanske forskere har sett nærmere på effekten av ulike mengder karbohydrater i kosten og total dødelighet.

Symptomer

Opplever du smerter og lurer på hva det kan skyldes? Prøv symptomsjekkeren og se om du bør oppsøke lege.

Gå til symptomsjekkeren 

Sykdommer

Her kan du søke i vårt oppslagsverk som inneholder 2187 sykdommer.

Gå til alle sykdommer 
For helsepersonell

Endring i ordningen med varseltrekant på legemidler

Legemidler med varseltrekant (rød trekant) kan i mange tilfeller brukes ved bilkjøring. Samtidig kan mange legemidler uten slik varseltrekant gjøre en pasient uegnet til å kjøre bil.
For helsepersonell

Tresiba (insulin degludec) kommer ikke på blå resept

Legemiddelverket mener at det ikke er vist at fordelen ved bruk av Tresiba forsvarer merutgiften
For helsepersonell

Bruk av metformin ved nedsatt nyrefunksjon

Metformin er nå godkjent til bruk hos diabetespasienter med nedsatt nyrefunksjon (GFR fra 45 – 59 ml/min), samt til pasienter med stabil, kronisk hjertesvikt.
For helsepersonell

Ingen sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS og CRPS

Det er ingenting som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromene POTS og CRPS.
For helsepersonell

Esmya utredes på grunn av risiko for leverskade

Esmya (ulipristal) brukes til behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer (muskelknuter i livmoren). På bakgrunn av fem rapporterte tilfeller av alvorlig leverskade hos pasienter, der ett var fatalt, har europeiske legemiddelmyndigheter satt i gang en grundig utredning
For helsepersonell

Gode nyheter for pasienter med hepatitt C

Fra 1. februar kan alle pasienter med hepatitt C få tilbud om behandling med DAA (direktevirkende antivirale legemidler). Dette erstatter interferonbehandling, som gir mange bivirkninger.