Fra vitenskapen

For helsepersonell

En prognostisk biomarkør for inflammatorisk tarmsykdom (IBD)

For helsepersonell

Ultraprosessert mat fører til overspising og vektøkning

For helsepersonell

Psykisk helse ved psoriasis

For helsepersonell

Hvorfor brukes ikke piller mot fedme?

For helsepersonell

Antikoagulantia og NSAIDs og screening på kolorektal kreft

For helsepersonell

Identifisering av den infarkt-relaterte arterien ved non-STEMI

For helsepersonell

Kan PAP gi færre dødsfall?

For helsepersonell

Telefon- eller nettbasert kognitiv terapi ved irritabel tarm

For helsepersonell

Er solkrem farlig?

For helsepersonell

Vaksine mot denguefeber

For helsepersonell

Menopausen gir endret fettdistribusjon

For helsepersonell

Perineal uretrostomi for uretrastriktur

For helsepersonell

Nytt fra spesialisten: Intervju med Morten Dalaker

For helsepersonell

Øyetester er viktige i vurderingen av akutte hodeskader

For helsepersonell

Reintroduksjon av gluten ved dermatitis herpetiformis

For helsepersonell

Verdens første malariavaksine lansert

For helsepersonell

Kunstig søtet drikke, hjerneslag og demens

For helsepersonell

Sukker versus kunstig søtningsmiddel og mortalitetsrisiko

For helsepersonell

Laserprodukter og laserindusert retinopati hos barn

For helsepersonell

Kateterablasjon av ventrikkelarytmi

For helsepersonell

Kontinuerlig infusjon vs multiple injeksjoner av insulin ved diabetes type 1

For helsepersonell

Stress og kardiovaskulær sykdom

For helsepersonell

Behandling av aktiniske keratoser

For helsepersonell

Spontan tilheling av avrevet korsbånd