Fra vitenskapen

For helsepersonell

Kostens betydning ved akne

For helsepersonell

Pfizer BioNTech vaksinen virker også i den "virkelige verden"

For helsepersonell

Effekt av 1 dose med mRNA vaksine

For helsepersonell

Effekten av GLP1- reseptor agonister og SGLT2-hemmere på kardiovaskulære utfall

For helsepersonell

Ernæringsrehabilitering ved anorexia nervosa

For helsepersonell

Dobbel maske mot SARS-CoV-2?

For helsepersonell

Spyttprøve versus nasofaryngeal prøve ved covid-19

For helsepersonell

Dødeligheten av covid-19 synes å gå ned

For helsepersonell

En ukentlig sprøyte mot overvekt og fedme?

For helsepersonell

Myokarditt blant idrettsutøvere med covid-19?

For helsepersonell

Genetiske varianter av SARS-CoV-2

For helsepersonell

Johnson & Johnson vaksinen

For helsepersonell

Tid fra trombolyse til trombektomi og utfall ved akutt iskemisk slag

For helsepersonell

Fokusert ultralyd subtalamotomi ved Parkinsons sykdom

For helsepersonell

Hva er verst, covid-19 eller influensa?

For helsepersonell

6 medisiner som kan rote med pasientens sexliv

For helsepersonell

SARS-CoV-2 kan invadere hjernen

For helsepersonell

Sputnik-vaksinen er trygg og effektiv

For helsepersonell

Alvorlig astma og biologiske medisiner

For helsepersonell

Ny behandlingsmetode mot type 2-diabetes?

For helsepersonell

Intervensjoner ved frostskader

For helsepersonell

Oxford/AstraZeneca- vaksinen

For helsepersonell

En spyttprøve på covid-19 avlest med en smarttelefon

For helsepersonell

Beskytter gjennomgått covid-19-infeksjon mot reinfeksjon?