Fra vitenskapen

Kun for helsepersonell

Kunstig intelligens forbedrer slagbehandlingen

Kun for helsepersonell

Covid-19: Tilbakefall av symptomer etter symptomfri periode

Kun for helsepersonell

Atrieflimmer - hvilken behandling?

Kun for helsepersonell

Bivalente vaksiner mot covid-19

Kun for helsepersonell

Kiwifrukt mot forstoppelse

Kun for helsepersonell

Haloperidol i behandlingen av delirium

Kun for helsepersonell

Influensavaksinen senker risikoen for hjerteinfarkt

Kun for helsepersonell

Oksygentilførsel under og etter kirurgi - er for mye skadelig?

Kun for helsepersonell

Pessar eller kirurgi ved genitalprolaps?

Kun for helsepersonell

Akupressur

Kun for helsepersonell

Aortadisseksjon

Kun for helsepersonell

Nye medikamenter mot fedme

Kun for helsepersonell

Klasehodepine - relasjon til andre sykdommer

Kun for helsepersonell

Underforbruk av Paxlovid?

Kun for helsepersonell

Yoghurt kan redusere risikoen for kolorektalkreft

Kun for helsepersonell

Prodromale tegn på Parkinsons sykdom

Kun for helsepersonell

Forebyggende tiltak mot demens

Kun for helsepersonell

Vurdering av et akutt varmt ledd

Kun for helsepersonell

Verdens dyreste medisin

Kun for helsepersonell

Kan vi stole på "preprint" artikler?

Kun for helsepersonell

Hjelper høreapparat mot kognitiv svikt og demens?

Kun for helsepersonell

RSV-vaksine like rundt hjørnet

Kun for helsepersonell

Langt flere er døde av covid-19 enn tidligere antatt

Kun for helsepersonell

Kirurgi eller endovaskulær terapi ved kronisk kritisk ekstremitetsiskemi?