Fra vitenskapen

For helsepersonell

Fyrtårnlege - hva er det?

For helsepersonell

Tidlig påvisning av hjerneskade hos nyfødte

For helsepersonell

Trening og risiko for fall, beinbrudd, sykehusinnleggelser og død blant eldre

For helsepersonell

Opiatbruk og dødsfall

For helsepersonell

Koffein til for tidlig fødte barn

For helsepersonell

Nytt fra spesialistene: Intervju med Cato Innerdal

For helsepersonell

Takotsubo syndrom

For helsepersonell

Klopidogrel + aspirin ved iskemisk slag?

For helsepersonell

Knuter i tyreoidea

For helsepersonell

Alternativ medisin ved kreft

For helsepersonell

Er det en lege ombord?

For helsepersonell

Kan trening senke blodtrykket like effektivt som medikamenter?

For helsepersonell

Trippelterapi ved KOLS

For helsepersonell

Den globale fedmeepidemien

For helsepersonell

Internettbasert kognitiv atferdsterapi ved alvorlig depresjon

For helsepersonell

Risikofaktorer ved koloskopi i screeningprogram

For helsepersonell

Hvordan påvirker angst og depresjon fysisk helse?

For helsepersonell

Vektøkning i puberteten og risiko for diabetes type 2

For helsepersonell

Dermatomyositt og kreftrisiko

For helsepersonell

Søvn og kardiovaskulær sykdom

For helsepersonell

Hjemmetest for livmorhalskreft

For helsepersonell

Rutinemessig SSRI etter hjerneslag?

For helsepersonell

Pagets sykdom

For helsepersonell

Bør fødsel induseres i uke 39?