Fra vitenskapen

For helsepersonell

Sykepleier-ledet versus vanlig oppfølging av atrieflimmer

For helsepersonell

Betablokkere ved KOLS

For helsepersonell

PPI-refraktær halsbrann trenger ikke alltid å opereres

For helsepersonell

Hemiprotese eller totalprotese ved lårhalsbrudd?

For helsepersonell

Fem versus ti dagers behandling med penicillin V ved strephals

For helsepersonell

Antikoagulasjon og risiko for hjerneslag blant pasienter med nyoppdaget atrieflimmer

For helsepersonell

De yngste i klassen har økt sannsynlighet for depresjon, svekket intellekt og ADHD

For helsepersonell

Når voldtekt er første seksuelle erfaring

For helsepersonell

Lite søvn øker risikoen for tidlig død ved komorbide sykdommer

For helsepersonell

Yips

For helsepersonell

Optimisme og kardiovaskulære hendelser

For helsepersonell

Tikagrelor ± Aspirin hos høyrisiko pasienter etter PCI

For helsepersonell

Endometriose og uønskede graviditetsutfall

For helsepersonell

Vitamin D tilskudd og risiko for kardiovaskulær sykdom

For helsepersonell

Dapagliflozin hjelper mot hjertesvikt

For helsepersonell

Beslutningstretthet blant leger

For helsepersonell

Risiko for iskemisk hjertesykdom og slag hos kjøttspisere, fiskespisere og vegetarianere

For helsepersonell

Kortikosteroidinjeksjon ved plantar fasciitt

For helsepersonell

E-sigaretter og lungesykdom

For helsepersonell

Gluten gir ikke magesymptomer hos friske personer

For helsepersonell

Ulike grader av fysisk aktivitet og stillesittende tid vs mortalitet

For helsepersonell

Reblødning og andre komplikasjoner etter GI-blødning hos antikoagulerte  pasienter

For helsepersonell

Høydosebehandling med vitamin D for å styrke beinmineral tettheten?

For helsepersonell

Kateterablasjon gir lavere mortalitet enn medisinsk behandling ved atrieflimmer