Fra vitenskapen

For helsepersonell

Alvorlige hudbivirkninger av medisiner

Antibiotika, antiepileptika og allopurinol er de hyppigste årsakene til alvorlige kutane bivirkninger. En studie viser at i 1 av 4 tilfeller kunne dette vært unngått.
For helsepersonell

Diklofenak øker kardiovaskulær risiko

NSAIDs kan ha en uheldig effekt på kardiovaskulær risiko. En stor dansk studie har sett på effektene av diklofenak.
For helsepersonell

En blodprøve til påvisning av autisme?

Autisme er en diagnose det er vanskelig å stille tidlig i sykdomsforløpet. Det forskes på å finne biomarkører som mer presist og tidligere kan stille diagnosen.
For helsepersonell

Nye tiltak mot myggbårne tropiske sykdommer

Klimaendringene øker spredningen av insektbårne tropesykdommer. Pesticidene vi har brukt i flere tiår, virker ikke like bra lengre. Det er tid for å tenke nytt.
For helsepersonell

Hvorfor kan Clostridium difficile bli et problem ved antibiotikabehandling?

Clostridium difficile kan noen ganger medføre livstruende pseudomembranøs kolitt som en komplikasjon til antibiotikabehandling.
For helsepersonell

Sunn livsstil reduserer dødelighet etter tykk- og endetarmskreft

En amerikansk studie har vist at å holde normal vekt, være fysisk aktiv og ha et kosthold rikt på grønnsaker, frukt og fullkorn, reduserer risikoen for død første fem år etter tykk- og endetarmskreft.
For helsepersonell

Høyt eller lavt karbohydratinnhold i kosten?

Dietter med lavt inntak av karbohydrater har de siste årene vært populære slankemetoder. Vi vet imidlertid ikke hvilken effekt disse kosttiltakene har på lang sikt. Amerikanske forskere har sett nærmere på effekten av ulike mengder karbohydrater i kosten og total dødelighet.
For helsepersonell

Sjokolade og hjerte- og karsykdom

Sjokolade er vist å ha en gunstig effekt på risikoen for hjerte- og karsykdom. Men hvor mye sjokolade er bra, og hvor mye er for mye?
For helsepersonell

Kortikosteroider ved pneumoni

Hvilken plass har kortikosteroider i behandlingen av alvorlig og mindre alvorlig pneumoni hos inneliggende pasienter?
For helsepersonell

Hjelper antioksidanter mot muskelsårhet etter trening?

Studier har antydet at antioksidanter hjelper mot muskelsårhet etter trening. Nå har The Cochrane Collaboration undersøkt saken.
For helsepersonell

Når er LDL lavt nok?

Hvor lavt kan man eller bør man senke LDL-kolesterol? Har det noen gevinst og er det noen risiko?
For helsepersonell

Økt spredning av Chagas sykdom

Som følge av økt migrasjon er forekomsten av Chagas sykdom økt utenfor Latin-Amerika - også i Europa.
For helsepersonell

Nesespray mot supraventrikulær takykardi?

Anfall med paroxysmal supraventrikulær takykardi kan være svært slitsomt. Kateterablasjon hjelper over 80%. Tabletter har langsomt innsettende effekt. Kanskje blir løsningen for noen nesespray?
For helsepersonell

Screening av idrettsutøvere

Mye ressurser brukes på å identifisere idrettsutøvere med skjult hjertesykdom, men hvor god er disse testene?
For helsepersonell

Lavdose salisylat og risiko for intrakranial blødning

Hva er risikoen for intrakraniell blødning når pasienten bruker forebyggende behandling med lavdose salisylat?
For helsepersonell

Når er blodtrykket for høyt?

Hvor intensivt bør blodtrykket behandles blant pasienter med kjent kardiovaskulær sykdom og hypertensjon?
For helsepersonell

Glutenfritt er ikke alltid glutenfritt

Pasienter med cøliaki må holde en streng glutenfri kost. Men hvor mye kan man stole på at det man får i seg, er glutenfritt?
For helsepersonell

Hva er risikoen med å vente med appendikektomi ved akutt appendisitt?

Hva er konsekvensen av å utsette operasjonen for akutt appendisitt med inntil 24 timer hos pasienter med det som oppfattes som ukomplisert appendisitt.
For helsepersonell

Z-sovemidler øker frakturrisikoen blant demente

Forskrivning av sovemidler som zolpidem og zopiklon for å behandle søvnproblemer hos demente, øker riskoen for frakturer i denne gruppen.
For helsepersonell

En universell vaksine mot myggbårne infeksjoner?

Myggstikk kan smitte mennesker med alvorlige virusinfeksjoner. Kanskje kan en vaksine mot myggens spytt, saliva, gjøre det mulig å utvikle en vaksine som beskytter mot mange av disse infeksjonene.
For helsepersonell

Depresjon som bivirkning

En lang rekke medikamenter har depresjon som en mulig bivirkning. Data fra en amerikansk studie tyder på at dette kan være en viktig årsak til depresjon.
For helsepersonell

Mener fastleger har bra kunnskap om hodepine hos barn

- Undersøkelser av kvaliteten på fastlegers arbeid viser at det stort sett står bra til, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin. Han kjøper ikke Tine Pooles uttalelser om at det er lite kunnskap blant fastleger om migrene hos barn blant norske fastleger.
For helsepersonell

Screening for kolorektal kreft

I Norge pågår planlegging av et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft med mulig start i 2019. I Danmark har man kommet et skritt lengre.
For helsepersonell

Epilepsioperasjon

Alle pasienter med epilepsi som ikke oppnår tilfredsstillende anfallskontroll etter behandlingsforsøk med to relevante antiepileptika, bør henvises for utredning med tanke på epilepsioperasjon.