Fra vitenskapen

For helsepersonell

Effekt av og sikkerhet ved slankeoperasjoner

Ulike laparoskopiske operasjonsteknikker anvendes ved bariatrisk kirurgi. Hvor effektive og sikre er det mest anvendte metodene?
For helsepersonell

Benzodiazepiner til eldre - mindre er mer

I Norge øker bruken av sovemidler og beroligende midler med økende alder. I USA har forskere sett på hvilke faktorer som medfører risiko for langtidsbruk av benzodiazepiner hos eldre.
For helsepersonell

Koenzym Q10 demper statinindusert myopati

En ganske vanlig bivirkning til statinbehandling er muskelplager. Kan tilskudd av koenzym Q10 lindre disse plagene?
For helsepersonell

Risiko for øsofaguskreft etter antirefluks kirurgi?

Reduserer antirefluks-kirurgi risikoen for øsofaguskreft? Og er det noen forskjell i forhold til kun medikamentell behandling?
For helsepersonell

Kunstige søtningsmidler, slag og demens

Vårt forbruk av sukker må begrenses, men hvor trygt er det å innta drikker tilsatt kunstige søtningsmidler?
For helsepersonell

Når skal blodtrykk behandles med medisiner?

Nye amerikanske retningslinjer definerer BT 130/80 som grensen mellom normalt og mild hypertensjon, og har dermed definert halve befolkningen som hypertonikere. Nå har en studie i JAMA sett på effekten av å behandle mild hypertensjon.
For helsepersonell

Risikofaktorer for hjerneslag

Risikoen for hjerneslag er både genetisk betinget og livsstilsbetinget. Hva er viktigst?
For helsepersonell

Preeklampsi øker risikoen for vaskulær demens

En dansk kohortstudie fant at preeklampsi økte risikoen for vaskulær demens, men ikke for Alzheimers sykdom sent i livet.
For helsepersonell

D-dimer som stand-alone-test?

En norsk studie har vurdert den diagnostiske sikkerheten med D-dimer tester på pasienter henvist fra primærhelsetjenesten.
For helsepersonell

Sammenheng mellom hjerteinfarkt og været

Påvirker været risikoen for å få hjerteinfarkt?
For helsepersonell

Statiner og muskelsymptomer

Statiner har en sentral plass i behandlingen og forebyggingen av kardiovaskulære sykdommer, men ikke alle tolererer disse medikamentene.
For helsepersonell

ACE-hemmere forbundet med økt risiko for lungekreft

En britisk kohortstudie har funnet at bruk av ACE-hemmere kan øke risikoen for lungekreft ved bruk over mange år.
For helsepersonell

Tidlig kirurgi eller fysikalsk behandling ved meniskskade?

Kanskje ingen nyhet lengre, men her er enda en studie som viser at mange med meniskskade ikke behøver operasjon.
For helsepersonell

Divertikulitt - kirurgi eller konservativ behandling?

Hva er den beste behandlingen av pasienter med residiverende divertikulitter og/eller vedvarende plager målt i livskvalitet?
For helsepersonell

Venstre ventrikkel diastolisk dysfunksjon predikerer mortalitet blant pasienter med systemisk sklerose

Pasienter med systemisk sklerose har økt kardiovaskulær mortalitet, noe som er tilskrevet at de har pulmonal hypertensjon. En norsk studie tyder på at diastolisk dysfunksjon er en viktigere prediktor.
For helsepersonell

Metronidazol ved trichomoniasis

Trichomoniasis behandles med metronidazol, men hva er best: en engangskur eller en ukeskur?
For helsepersonell

Urinveisinfeksjoner og vanninntak

Anekdotisk kunnskap hevder at det å drikke rikelig hjelper mot urinveisinfeksjoner. Det mangler vitenskapelige studier som bekrefter dette.
For helsepersonell

Amitriptylin mot lave ryggsmerter

Kronisk lave ryggsmerter representerer et terapeutisk dilemma. Få medisiner har effekt, men hva med amitriptylin?
For helsepersonell

Man vokser sjelden av seg sjømatallergi

Allergi mot fisk og skalldyr kan være blant de mest alvorlige formene for allergi.
For helsepersonell

Valg av undertøy påvirker spermiemengden

Flere rapporter har vist at mengden spermier går ned hos vestlige menn. Kan det ha noe med undertøyet å gjøre?
For helsepersonell

Kontinuerlig versus cyklisk p-pille bruk

Er risikoen for venøs tromboemboli økt blant brukere av p-piller som tas kontinuerlig uten cykliske pauser?
For helsepersonell

Overvekt i tidlig barndom øker risikoen for varig fedme

Hvilke faktorer tidlig i livet er av betydning for å utvikle fedme blant ungdommer og voksne?
For helsepersonell

Behandling av subklinisk hypotyreose

Subklinisk hypotyreose er omstridt. Skal disse pasientene behandles eller ikke? Nå foreligger en metaanalyse.
For helsepersonell

Begrens bruken av fluorokinoloner

Europeiske legemiddelmyndigheter går nå ut med advarsel mot å foreskrive fluorokinoloner på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger.