Fra vitenskapen

For helsepersonell

Løping er sunt

For helsepersonell

Rehabilitering av voksne med kroniske vestibulære symptomer

For helsepersonell

Tyroksinbehandling ved hypotyreose. Hva er optimale TSH-verdier?

For helsepersonell

Har personer over 65 år nytte av å bruke statin?

For helsepersonell

Injeksjonsbehandling ved posttraumatisk stresslidelse?

For helsepersonell

Cannabinoider i behandlingen av mental helse

For helsepersonell

Meslingeviruset svekker immunsystemet

For helsepersonell

En sammenligning av effekt og sikkerhet av ulike antihypertensiva

For helsepersonell

Ny behandling ved alvorlig kronisk rhinosinusitt med nesepolypper

For helsepersonell

Lav FODMAP diett blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i rolig fase

For helsepersonell

Alkoholproduserende tarmbakterier

For helsepersonell

Eksentriske øvelser ved subakromialt impingement syndrom

For helsepersonell

Kirurgi for patellar tendinopati (Jumper´s knee)

For helsepersonell

Automatisk insulindosering ved type 1-diabetes

For helsepersonell

Akutte mageplager ved cøliaki

For helsepersonell

En pille mot cøliaki?

For helsepersonell

Dyp hjernestimulering ved Tourette syndrom

For helsepersonell

Ulcerøs kolitt og biologiske medisiner

For helsepersonell

Sykepleier-ledet versus vanlig oppfølging av atrieflimmer

For helsepersonell

Betablokkere ved KOLS

For helsepersonell

PPI-refraktær halsbrann trenger ikke alltid å opereres

For helsepersonell

Hemiprotese eller totalprotese ved lårhalsbrudd?

For helsepersonell

Fem versus ti dagers behandling med penicillin V ved strephals

For helsepersonell

Antikoagulasjon og risiko for hjerneslag blant pasienter med nyoppdaget atrieflimmer