Fra vitenskapen

For helsepersonell

Hvilken stent er best ved hjerteinfarkt?

For helsepersonell

Alvorlig hypoglykemi svekker kognitive funksjoner

For helsepersonell

Gir intensiv blodtrykksbehandling økt risiko for å falle?

For helsepersonell

Ventrikkelkreft øker blant yngre voksne

For helsepersonell

Kan hjertetransplantasjoner forbedres?

For helsepersonell

Dyspepsi - "test or treat" ?

For helsepersonell

Denguefeber er den raskest voksende myggsykdommen

For helsepersonell

Tøyningsøvelser reduserer ikke skaderisikoen hos løpere

For helsepersonell

Forebyggende tiltak mot myopi

For helsepersonell

Probiotika til kolikkbarn?

For helsepersonell

Fettsuging bedrer lipødem

For helsepersonell

Screening for abdominalt aorta aneurisme?

For helsepersonell

Hangover etter inntak av øl og vin?

For helsepersonell

Behandling av kjemoterapi-indusert trombocytopeni

For helsepersonell

Fremskritt i behandlingen av muskeldystrofi

For helsepersonell

Retinasykdommer, nye fremskritt

For helsepersonell

Troponin som prognostisk markør for død

For helsepersonell

Total hofteprotese eller halvprotese ved lårhalsbrudd?

For helsepersonell

Predikering av plutselig hjertedød

For helsepersonell

Effekt av tiltak etter kilereseksjon ved inngrodd tånegl

For helsepersonell

Intranasal vs intramuskulær nalokson ved opioid overdose

For helsepersonell

Lovende resultater med vaksine mot denguefeber

For helsepersonell

Norge best i verden på eggstokkreft

For helsepersonell

Insulinkrise i USA