Fra vitenskapen

For helsepersonell

Høyere forekomst av diabetes med stigende utendørstemperatur

Har diabetesepidemien en sammenheng med global oppvarming? Nyere studier kan tyde på det.
For helsepersonell

Syrehemmende medisin øker risikoen for kreft i magesekken

Sterktvirkende syrehemmende midler, protonpumpehemmere, medfører forbigående atrofi av slimhinnen i magesekken, noe som øker risikoen for kreftutvikling ved langvarig behandling.
For helsepersonell

Er Alzheimer type 3-diabetes?

Nyere forskning kan tyde på at det er en sammenheng mellom høyt blodsukker, insulinresistens og risiko for å utvikle Alzheimers sykdom
For helsepersonell

Statiner øker risikoen for diabetes

Statiner øker risikoen for diabetes, også blant de med høy risiko for diabetes. Fordelene med statiner oppveier likevel ulempene med slik legemiddelbruk.
For helsepersonell

Risiko for blødning ved inntak av NOACs + andre medisiner

Blodfortynnende medisiner av type NOAC har gjort det enklere å følge opp antikoagulerte pasienter. Men det er likevel risiko for interaksjon med andre medikamenter.
For helsepersonell

Lavdose salisylatbehandling - livet ut?

En nasjonal, svensk studie har sett på risikoen ved å stanse den forebyggende behandlingen med lavdose acetylsalisylsyre.
For helsepersonell

Øker risikoen for åreforkalkning hvis du sløyfer frokosten?

Flere studier har sett på betydningen av å spise frokost. Her er en ny studie som viser at frokosten er viktig.
For helsepersonell

Bør vi lete etter underliggende malign sykdom ved venetrombose?

Bør en pasient med venetrombose uten kjente underliggende risikofaktorer utredes for kreftsykdom?
For helsepersonell

Hard fysisk aktivitet kan gi mageplager

Mange av oss har nok merket en urolig mage etter intense treningsøkter. Det er normalt, men det kan i noen tilfeller forårsake både akutte og kroniske magetarmsykdommer.
For helsepersonell

Kalkutfellinger i rotatorcuffen

Mange pasienter får kalkutfellinger i skulderen i tilknytning til senene i rotatorcuffen. Det er uklart hva som er den beste behandlingen.
For helsepersonell

Hvilken effekt har CPAP på hjerte- og karhendelser og død?

CPAP brukes mot søvnapné og lindrer symptomene. Det hevdes også at CPAP reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom, men er det tilfelle?
For helsepersonell

Prostatektomi - eller vente og se?

Det er usikkerhet om nytten av å fjerne en prostatakjertel med kreftforandringer kun inne i kjertelen versus å observere pasienten.
For helsepersonell

Antall spermier går ned hos menn i Vesten

Forskning viser en betydelig nedgang både i konsentrasjonen av og det totale antallet spermier i sæden hos vestlige menn over de siste snart 50 år.
For helsepersonell

Biosimilars eller biotilsvarende legemidler

Hva er biosimilars eller biotilsvarende legemidler? Og hva er forskjellen på et biotilsvarende legemiddel og et generisk legemiddel?
For helsepersonell

Blødningsrisiko ved bruk av perorale antikoagulantia

Hva er blødningsrisikoen hos pasienter med atrieflimmer som bruker nye perorale antikoagulantia (NOACs) sammenlignet med warfarin?
For helsepersonell

Vitamin D mot solbrenthet

For helsepersonell

Medfører fysisk aktivitet økt risiko for fortidlig fødsel?

Bør du trene eller mosjonere i svangerskapet, eller er det best å ta det med ro?
For helsepersonell

Antitrombotisk behandling etter hjerneblødning?

Hvilken forebyggende behandling bør man gi til pasienter som har hatt hjerneblødning?
For helsepersonell

Hvor god er CHA2DS2-VASc-skåren?

CHA2DS2-VASc benyttes til å predikere risikoen for hjerneslag blant pasienter med atrieflimmer.
For helsepersonell

Forkalkning i kransårene

Vil måling av mengde kalsium i kransårene forbedre risikobedømming for hjerte-kar sykdom? Det har forskere sett nærmere på i denne studien.
For helsepersonell

Hjerteinfarkt hyppigst hos menn hele livet

En norsk studie har sett nærmere på forskjellene i forekomst av hjerteinfarkt hos kvinner og menn.
For helsepersonell

Effekt av mammografiscreening

Vil effektiv screening føre til redusert forekomst av store svulster?
For helsepersonell

Tidlig eller sen spesialisering innen idrett?

Mange barn og unge deltar i organisert idrett - men hvor tidlig bør de spesialisere seg? Rådene fra barnelegene er klare.