Fra vitenskapen

For helsepersonell

Bedre søvn reduserer risikoen for kardiovaskulær sykdom og hjerneslag

For helsepersonell

Beskytter munnbind mot coronavirus?

For helsepersonell

Testosteronbehandling av menn - har det noe for seg?

For helsepersonell

Ultralyd av nerver i nakken

For helsepersonell

Posttraumatisk stress etter spontanabort

For helsepersonell

Metotreksat ved kronisk kløe i en geriatrisk populasjon

For helsepersonell

Hvilken stent er best ved hjerteinfarkt?

For helsepersonell

Kronoterapi av bipolar lidelse

For helsepersonell

Alvorlig hypoglykemi svekker kognitive funksjoner

For helsepersonell

Gir intensiv blodtrykksbehandling økt risiko for å falle?

For helsepersonell

Ventrikkelkreft øker blant yngre voksne

For helsepersonell

Kan hjertetransplantasjoner forbedres?

For helsepersonell

Dyspepsi - "test or treat" ?

For helsepersonell

Denguefeber er den raskest voksende myggsykdommen

For helsepersonell

Tøyningsøvelser reduserer ikke skaderisikoen hos løpere

For helsepersonell

Forebyggende tiltak mot myopi

For helsepersonell

Probiotika til kolikkbarn?

For helsepersonell

Fettsuging bedrer lipødem

For helsepersonell

Screening for abdominalt aorta aneurisme?

For helsepersonell

Hangover etter inntak av øl og vin?

For helsepersonell

Behandling av kjemoterapi-indusert trombocytopeni

For helsepersonell

Fremskritt i behandlingen av muskeldystrofi

For helsepersonell

Retinasykdommer, nye fremskritt

For helsepersonell

Troponin som prognostisk markør for død