Fra vitenskapen

For helsepersonell

En universell vaksine mot myggbårne infeksjoner?

Myggstikk kan smitte mennesker med alvorlige virusinfeksjoner. Kanskje kan en vaksine mot myggens spytt, saliva, gjøre det mulig å utvikle en vaksine som beskytter mot mange av disse infeksjonene.
For helsepersonell

Depresjon som bivirkning

En lang rekke medikamenter har depresjon som en mulig bivirkning. Data fra en amerikansk studie tyder på at dette kan være en viktig årsak til depresjon.
For helsepersonell

Mener fastleger har bra kunnskap om hodepine hos barn

- Undersøkelser av kvaliteten på fastlegers arbeid viser at det stort sett står bra til, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin. Han kjøper ikke Tine Pooles uttalelser om at det er lite kunnskap blant fastleger om migrene hos barn blant norske fastleger.
For helsepersonell

Screening for kolorektal kreft

I Norge pågår planlegging av et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft med mulig start i 2019. I Danmark har man kommet et skritt lengre.
For helsepersonell

Epilepsioperasjon

Alle pasienter med epilepsi som ikke oppnår tilfredsstillende anfallskontroll etter behandlingsforsøk med to relevante antiepileptika, bør henvises for utredning med tanke på epilepsioperasjon.
For helsepersonell

Cannabis øker risikoen for psykose

Skal bruk av cannabis legaliseres? En kanadisk studie styrker mistanken om at bruk av cannabis blant ungdommer kan øke risikoen for senere utvikling av psykose.
For helsepersonell

- For lite kunnskap om migrene hos barn

Både foreldre, lærere, og allmennleger har for lite kunnskap om migrene hos barn, ifølge allmennlege og hodepineekspert Tine Poole.
For helsepersonell

NSAIDs ved blærekatarr

NSAIDs anbefales ikke lenger som kur mot blærekatarr - det kan forverre tilstanden.
For helsepersonell

Nye behandlingsmuligheter for prostata hypertrofi

Det finnes en rekke medikamentelle og kirurgiske inngrep ved godartet forstørret prostata. De siste årene er nye mikroinvasive metoder kommet til som skyver prostatavev unna urinrøret.
For helsepersonell

Kostholdsråd støttes ikke av vitenskapelige studier

Kostholdsråd som ble introdusert på 1980-tallet for å redusere dødeligheten av koronar hjertesykdom, støttes ikke av nyere studier.
For helsepersonell

Ingen alvorlig influensa denne vinteren?

Folkehelseinstituttet kritiserer NHIs nyhetsartikkel om den kommende influensaen. Les hvorfor.
For helsepersonell

Alvorlig influensa denne vinteren?

Den kommende influensaepidemien kan ramme flere enn det som har vært tilfelle på flere år, ifølge infeksjonsmedisinere i WHO og USA.
For helsepersonell

Blindtarmbetennelse, hvilken behandling?

Blindtarmbetennelse, appendisitt, kan behandles med kun støttebehandling, antibiotika eller med fjerning av blindtarmen, men hvilken behandling er best?
For helsepersonell

Er placebo like bra som PCI?

Perkutan koronar intervensjon, PCI, er gullstandarden i behandlingen av angina, men hvor effektiv er metoden. En britisk studie sammenlignet effekten med placebo.
For helsepersonell

Høyere forekomst av diabetes med stigende utendørstemperatur

Har diabetesepidemien en sammenheng med global oppvarming? Nyere studier kan tyde på det.
For helsepersonell

Syrehemmende medisin øker risikoen for kreft i magesekken

Sterktvirkende syrehemmende midler, protonpumpehemmere, medfører forbigående atrofi av slimhinnen i magesekken, noe som øker risikoen for kreftutvikling ved langvarig behandling.
For helsepersonell

Er Alzheimer type 3-diabetes?

Nyere forskning kan tyde på at det er en sammenheng mellom høyt blodsukker, insulinresistens og risiko for å utvikle Alzheimers sykdom
For helsepersonell

Statiner øker risikoen for diabetes

Statiner øker risikoen for diabetes, også blant de med høy risiko for diabetes. Fordelene med statiner oppveier likevel ulempene med slik legemiddelbruk.
For helsepersonell

Risiko for blødning ved inntak av NOACs + andre medisiner

Blodfortynnende medisiner av type NOAC har gjort det enklere å følge opp antikoagulerte pasienter. Men det er likevel risiko for interaksjon med andre medikamenter.
For helsepersonell

Lavdose salisylatbehandling - livet ut?

En nasjonal, svensk studie har sett på risikoen ved å stanse den forebyggende behandlingen med lavdose acetylsalisylsyre.
For helsepersonell

Øker risikoen for åreforkalkning hvis du sløyfer frokosten?

Flere studier har sett på betydningen av å spise frokost. Her er en ny studie som viser at frokosten er viktig.
For helsepersonell

Bør vi lete etter underliggende malign sykdom ved venetrombose?

Bør en pasient med venetrombose uten kjente underliggende risikofaktorer utredes for kreftsykdom?
For helsepersonell

Hard fysisk aktivitet kan gi mageplager

Mange av oss har nok merket en urolig mage etter intense treningsøkter. Det er normalt, men det kan i noen tilfeller forårsake både akutte og kroniske magetarmsykdommer.
For helsepersonell

Kalkutfellinger i rotatorcuffen

Mange pasienter får kalkutfellinger i skulderen i tilknytning til senene i rotatorcuffen. Det er uklart hva som er den beste behandlingen.