Fra vitenskapen

For helsepersonell

Covid-19 og graviditet

For helsepersonell

Er covid-vaksinene effektive mot Delta varianten?

For helsepersonell

Store protester mot godkjenning av ny medisin mot Alzheimer

For helsepersonell

SARS-CoV-2 varianter og vaksiner

For helsepersonell

Reinfeksjon av SARS-CoV-2

For helsepersonell

Kontinuerlig vs intermitterende måling av blodsukker ved type 1-diabetes

For helsepersonell

Gjennombrudd i behandlingen av cøliaki?

For helsepersonell

Akutt myokarditt hos ungdommer etter vaksinering mot covid-19

For helsepersonell

Bør terapeuter matches til pasienter ved psykoterapi?

For helsepersonell

Skjermbruk og lesing blant førskolebarn

For helsepersonell

Stimulering av vagusnerven i rehabiliteringen etter iskemisk slag

For helsepersonell

Tidlig introduksjon av gluten og cøliaki

For helsepersonell

Residiv av TIA, kan effekten av blodplatehemmere bedres

For helsepersonell

Barns konsum av ultraprosessert mat og fedmeutvikling

For helsepersonell

Effekt av PAI på kroppsvekt - data fra HUNT-studien

For helsepersonell

Tidlig kroppskontakt og overlevelse hos barn med lav kroppsvekt

For helsepersonell

Øretuber eller medisiner mot residiverende mellomørebetennelser

For helsepersonell

Vaksiner mot stoffmisbruk

For helsepersonell

Aspirin vs klopidogrel i langtidsbehandlingen etter PCI

For helsepersonell

Hjerneblødning og bruk av antitrombotika

For helsepersonell

Overvekt ved type 1 diabetes

For helsepersonell

Aktinisk keratose residiverer hyppig

For helsepersonell

Fysisk aktivt yrke - påvirkes livslengden?

For helsepersonell

Sosial angstforstyrrelse blant barn og unge