Fra vitenskapen

For helsepersonell

Avokado har gunstige helseeffekter

For helsepersonell

NSAIDs og steroider kan forlenge smerte

For helsepersonell

Tenekteplase vs alteplase ved hjerneinfarkt

For helsepersonell

Når er du for gammel til å arbeide som lege?

For helsepersonell

Sikkerhet og varighet av effekt av spiral

For helsepersonell

Middelhavsdiett og sekundærforebygging av kardiovaskulær sykdom

For helsepersonell

Asymptomatisk karotisstenose og risiko for iskemisk slag

For helsepersonell

Kan SGLT-2 hemmere erstatte metformin som førstelinjebehandling av type 2-diabetes?

For helsepersonell

Kløe - kan det skyldes blodkreft?

For helsepersonell

Påvirker vegetarisk kosthold barns vekst og ernæring?

For helsepersonell

Lovende resultater av nytt vektreduserende legemiddel

For helsepersonell

Hjelper salisylat mot demens?

For helsepersonell

Long covid kan vare lenge ...

For helsepersonell

Utfordringer knyttet til oppdateringer av covid-19 vaksiner

For helsepersonell

Lumbal spinal stenose

For helsepersonell

Vaksine mot Epstein-Barr virus under utprøving

For helsepersonell

Fysisk aktivitet og mortalitet ved koronarsykdom

For helsepersonell

Behandling av kronisk hypertensjon i svangerskapet

For helsepersonell

Koloskopi vs fekal immunokjemisk testing ved kolorektal screening

For helsepersonell

Utbrudd av apekopper

For helsepersonell

Covid-19 pandemien har ført til 15 millioner ekstra døde

For helsepersonell

Nyoppstått type 1-diabetes blant voksne

For helsepersonell

Blodtrykksbehandling - når kommer gevinsten?

For helsepersonell

Overlevelse etter hjertestans