Fra vitenskapen

Kun for helsepersonell

Hjelper fysisk aktivitet mot forstoppelse?

Kun for helsepersonell

Long covid gir oss ny kunnskap om postvirale syndromer

For helsepersonell

Økt forekomst av kreft i ung alder

For helsepersonell

ALS - medikament viser lovende effekt

For helsepersonell

Ryggsmerter hos eldre - hvilke medisiner er best?

For helsepersonell

Rituksimab ved nyoppstått myasthenia gravis

For helsepersonell

Ny forebyggende behandling mot malaria

For helsepersonell

Øyefunn hos unge med nylig diagnostisert hjernetumor

For helsepersonell

Hvordan forlenge søvnen til friske barn?

For helsepersonell

Ultralydveiledet arteriepunksjon i lysken

For helsepersonell

Helseeffekter av ulike fysiske aktiviteter blant eldre

For helsepersonell

Er de modifiserte covid-19 vaksinene bedre?

For helsepersonell

Uenighet tvinger NICE til å vente med nye retningslinjer for ME/CFS

For helsepersonell

Fysioterapi ved Parkinsons sykdom

For helsepersonell

Påvirker inhalasjonssteroider dødsrisikoen ved kols?

For helsepersonell

Gunstige effekter av diazepam nesespray ved hyppige epilepsianfall

For helsepersonell

Klopidogrel versus aspirin

For helsepersonell

Unge kvinner og analsex

For helsepersonell

Ikke-invasiv hjernestimulering kan bedre hukommelsen

For helsepersonell

Nær halvparten av kreftdødsfallene kan forebygges

For helsepersonell

Antitrombotisk behandling - risiko for iskemi vs blødning

For helsepersonell

Utbrudd av poliomyelitt

For helsepersonell

Bakrus, igjen

For helsepersonell

Vitamin B6 reduserer angst