Fra vitenskapen

For helsepersonell

Svangerskapsdiabetes og progresjon til type 2-diabetes

For helsepersonell

Vorter i hodebunnen fra hårklippere

For helsepersonell

Biologiske medisiner ved psoriasis, hvor mange blir bra?

For helsepersonell

Er varicer i bena en risikotilstand?

For helsepersonell

Fører mentale tilstander til somatiske sykdommer?

For helsepersonell

Elektroniske konsultasjoner

For helsepersonell

Ett egg om dagen?

For helsepersonell

Tilbakevendende magesmerter hos barn

For helsepersonell

Presymptomatiske SARS-CoV-2 infeksjoner

For helsepersonell

En antiandrogen krem mot ansiktsakne

For helsepersonell

Ultralyd ved perifere nevropatier?

For helsepersonell

Flere kurs på nett

For helsepersonell

Insidensen av cøliaki øker

For helsepersonell

Remdesivir uten effekt ved covid-19?

For helsepersonell

Bør behandling med biologiske midler stanses under pandemien?

For helsepersonell

Covid-19 og trombotisk eller tromboembolisk sykdom

For helsepersonell

IgG og IgM antistoffer mot SARS-CoV-2

For helsepersonell

Mulige medikamentelle angrepspunkter mot SARS-CoV-2

For helsepersonell

Virusmengde og alvorlighetsgrad av covid-19

For helsepersonell

Inclisiran - et nytt kolesterolsenkende medikament

For helsepersonell

Lavdose naltrekson - en medisin mot mange plager?

For helsepersonell

Langvarig isjias - hvordan skal det behandles?

For helsepersonell

Risikoen for løpeskader påvirkes av joggeskoenes dempning

For helsepersonell

Makrolider brukt i svangerskapet gir økt risiko for fosterskader