Fra vitenskapen

For helsepersonell

SGLT2-hemmere ved hjertesvikt

For helsepersonell

Virusmengden av SARS-CoV-2 avgjørende for mortaliteten til covid-19

For helsepersonell

Økning i livmorhalskreft: - Flere må kvalitetssikre celleprøvene

For helsepersonell

Nevromoduleringsterapi ved fekal inkontinens

For helsepersonell

Statiner ved covid-19

For helsepersonell

Nesespray mot overdose - stadig flere får tilgang

For helsepersonell

Kan pernisiøs anemi behandles effektivt med én dose kobalamin?

For helsepersonell

Tidlig dyp hjernestimulering ved Parkinsons sykdom

For helsepersonell

Langtidseffekter av covid-19

For helsepersonell

Virusutskillelse blant asymptomatiske og symptomatiske pasienter med covid-19

For helsepersonell

Sunn kost forebygger type 2-diabetes

For helsepersonell

Komplikasjoner til myopi

For helsepersonell

Priapisme som bivirkning til fosfodiesterase type 5 hemmere?

For helsepersonell

Ettervirkninger av mild covid-19 sykdom

For helsepersonell

Er allopurinol en trussel mot nyrefunksjonen?

For helsepersonell

Øker azitromycin risikoen for kardiovaskulær død?

For helsepersonell

Smerter i rumpa: Piriformis syndrom (falsk isjias)

For helsepersonell

Tørre øyne i dataalderen

For helsepersonell

Betenkelige konsekvenser av covid-19

For helsepersonell

Menopausale plager og risiko for kardiovaskulær sykdom

For helsepersonell

Kontinuerlig vs intermitterende behandling av tånegl onychomycose

For helsepersonell

Raskt fall i antistoffer etter mild covid-19

For helsepersonell

Ansiktsmasker - hvor godt beskytter de?

For helsepersonell

Styrketrening blant barn og unge