Fra vitenskapen

For helsepersonell

Undervurderer vi risikoen med åreknuter?

For helsepersonell

Korte kortisonkurer, er det betenkelig?

For helsepersonell

Fysisk aktivitet og dødelighet

For helsepersonell

Egenmålinger av blodtrykket

For helsepersonell

Det naturlige forløpet av asymptomatisk SARS-CoV-2 infeksjon

For helsepersonell

Hva gjør fastlegene i Norge?

For helsepersonell

Ustekinumab ved systemisk lupus erythematosus

For helsepersonell

Sammenheng mellom akne og kosthold

For helsepersonell

Effekter av intermitterende faste på helse, aldring og sykdom

For helsepersonell

Covid-19 og postinfeksiøs immunitet

For helsepersonell

Erektil dysfunksjon - en prediktor for et kortere liv?

For helsepersonell

Hvem har økt risiko for covid-19?

For helsepersonell

Endovaskulær trombektomi med eller uten intravenøs alteplase ved akutt hjerneslag?

For helsepersonell

Seksuell aktivitet synker i USA

For helsepersonell

Kappløp i utviklingen av vaksine mot covid-19

For helsepersonell

Traneksamsyre før kirurgi?

For helsepersonell

Adenotonsillektomi vs vent-å-se hos små barn med obstruktiv søvnapné

For helsepersonell

Valg av nett (mesh) ved brokkplastikk

For helsepersonell

Tidlig kardial MR ved akutte brystsmerter?

For helsepersonell

Livsstilsintervensjon, kroppsvekt og glykemi ved tidlig type 2-diabetes

For helsepersonell

Kan antihypertensiv behandling reduseres blant eldre?

For helsepersonell

HINTS-undersøkelsen - hvor god er den?

For helsepersonell

Fører nedsatt temperatur til bedre utfall etter hjertestans?

For helsepersonell

Fuktighetsmidler - virker de?