Fra vitenskapen

For helsepersonell

Screening for høyt lipoprotein(a)

For helsepersonell

Nerver kan "flyttes" etter ryggmargsskade

For helsepersonell

Merinoull ved atopisk eksem

For helsepersonell

5α-reduktase-hemmere kan kamuflere prostatakreft

For helsepersonell

Forebygger vitamin D-tilskudd kreft og kardiovaskulær sykdom?

For helsepersonell

Lipidsenkende medisiner gir færre retinopatier ved diabetes

For helsepersonell

Fastende eller ikke-fastende målinger av lipider

For helsepersonell

Fedmeøkningen er større i rurale enn i urbane områder

For helsepersonell

Inntekt, forventet levealder og dødelighet i Norge

For helsepersonell

Gjør sosiale media oss syke?

For helsepersonell

Eksponering for kunstig lys om natten og risiko for fedme

For helsepersonell

Transperineal prostatabiopsi

For helsepersonell

Progesteron ved blødning tidlig i svangerskapet?

For helsepersonell

Individuelt persontilpasset kost

For helsepersonell

Inguinal hernie etter radikal prostatektomi

For helsepersonell

Nye diagnostiske metoder ved glaukom

For helsepersonell

Antiblodplate terapi etter hjerneblødning

For helsepersonell

Astma-app hjelper barn med astma

For helsepersonell

Deltakelse i lagidretter og barns mentale helse

For helsepersonell

Tidlig intensiv sykdomsmodifiserende behandling av MS

For helsepersonell

Hvor mange skritt behøves?

For helsepersonell

Smarttelefon-styrt behandling av migrene

For helsepersonell

Hva er CRISPR?

For helsepersonell

FN forsterker Ebola-tiltakene