Fra vitenskapen

For helsepersonell

Medfører fysisk aktivitet økt risiko for fortidlig fødsel?

Bør du trene eller mosjonere i svangerskapet, eller er det best å ta det med ro?
For helsepersonell

Antitrombotisk behandling etter hjerneblødning?

Hvilken forebyggende behandling bør man gi til pasienter som har hatt hjerneblødning?
For helsepersonell

Hvor god er CHA2DS2-VASc-skåren?

CHA2DS2-VASc benyttes til å predikere risikoen for hjerneslag blant pasienter med atrieflimmer.
For helsepersonell

Forkalkning i kransårene

Vil måling av mengde kalsium i kransårene forbedre risikobedømming for hjerte-kar sykdom? Det har forskere sett nærmere på i denne studien.
For helsepersonell

Hjerteinfarkt hyppigst hos menn hele livet

En norsk studie har sett nærmere på forskjellene i forekomst av hjerteinfarkt hos kvinner og menn.
For helsepersonell

Effekt av mammografiscreening

Vil effektiv screening føre til redusert forekomst av store svulster?
For helsepersonell

Tidlig eller sen spesialisering innen idrett?

Mange barn og unge deltar i organisert idrett - men hvor tidlig bør de spesialisere seg? Rådene fra barnelegene er klare.
For helsepersonell

Fem eller ti dager antibiotika ved lungebetennelse?

Fra før av er det ikke fastslått optimal varighet av antibiotikakur ved lungebetennelse. I denne studien sammenlignet forskere to grupper som fikk antibiotika i fem eller ti dager.
For helsepersonell

Alkohol og atrieflimmer

Kan alkohol øke risikoen for atrieflimmer? Det har forskere sett nærmere på i denne studien.
For helsepersonell

Transplantasjon av avføring

Klostridium difficile tarminfeksjon (KDI) er en fryktet følge av behandling med bredspektrede antibiotika. Studien som omtales i denne artikkelen har sammenlignet effekten av fersk donoravføring med fersk egen avføring i behandling av sykdommen.
For helsepersonell

Ultralyd eller klinikk ved leddgikt?

Hvor viktig er ultralyd i oppfølgingen av pasienter med leddgikt?
For helsepersonell

Upassende antibiotikaforskrivning

Økende antibiotikaresistens gjør det nødvendig med tiltak for å redusere det totale antibiotikaforbruket. Men hva er "upassende" antibiotikabruk?
For helsepersonell

Medikamentvalg ved type 2-diabetes

Hvilke(t) medikament bør brukes ved type 2-diabetes? I Norge er det nå 8 medikamentgrupper med 17 ulike generiske preparater, i tillegg til 7 kombinasjonspreparater.
For helsepersonell

Velg riktig P-pille

En fransk kohort-studie har sett på sikkerhetsdata ved p-piller. Denne bekrefter Legemiddelverket sine anbefalinger om å foretrekke p-piller med gestagenet levonorgestrel.
For helsepersonell

Medikamentell behandling av søvnløshet

Nye amerikanske retningslinjer anbefaler kognitiv atferdsterapi som førstevalg ved kronisk insomni.
For helsepersonell

Polypille til hjertefriske personer?

Kan vi redusere risikoen for hjertekarsykdom ved å gi friske personer en pille med både blodtrykksenkende og kolesterolsenkende effekter?
For helsepersonell

Behandling av senplager etter borreliose

Det er uenighet om hva som er riktig behandling for senplager. Skal disse pasientene ha antibiotika? I tilfelle hvordan og hvor lenge?
For helsepersonell

Sjokolade mot hjerteinfarkt?

Tidligere studier har vist at sjokolade, og spesielt mørk sjokolade, kan ha gunstige effekter for blodsirkulasjon, blodlipider, insulinfølsomhet og hjerte-kar sykdommer.
For helsepersonell

Kognitiv terapi ved depresjon

Det foreligger god dokumentasjon for at kognitiv terapi er en effektiv behandlingsform ved depresjon. Det er likevel bare en mindre andel av depresjonspasienter som får slik behandling, blant annet på grunn av begrenset tilbud.
For helsepersonell

Testosteron til eldre menn?

Testosterontilskudd øker testosteronnivået i blod, og muskelmassen øker, men effekten på vitalitet og seksualfunksjon er usikker. Den aktuelle studien testet effekten av testosterontilskudd hos menn over 65 år.
For helsepersonell

Klamydiabehandling

Hva er den beste behandlingen? Endosebehandling med azitromycin eller 7-dagers kur med doksysyklin?
For helsepersonell

Høy-intensiv blodtrykksbehandling?

Hvor intensiv bør blodtrykksbehandlingen være?
For helsepersonell

Medikamenter eller PCI ved stabil angina?

I en randomisert kontrollert studie sammenlignet forskerne akutt PCI pluss optimal medikamentell behandling med optimal medikamentell behandling alene (COURAGE-studien).