Nyhetsartikkel

5α-reduktase-hemmere kan kamuflere prostatakreft

Mange menn bruker 5-alfa-reduktase-hemmere mot benign prostatahypertrofi. Det kan forsinke diagnosen og prognosen ved prostatakreft.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vi har blitt fortalt at 5-alfa-reduktase-hemmere (5-ARIs) forebygger prostatakreft og ikke øker risikoen for høygradig sykdom1. Behandlingen reduserer PSA med 50 prosent. Men en nylig publisert studie tyder på noe annet.

Hypotesen til forskerne var at bruk av 5-ARI før diagnosen prostatakreft ble stilt, kunne føre til forsinket diagnose og høyere risiko for alvorlig prostatakreft og høyere mortalitet2.

I en populasjonsbasert kohortstudie ble 80.875 menn som hadde fått diagnosen prostatakreft i perioden 2001 til utgangen av 2015, inkludert og fulgt til utgangen av 2017.

Median-alder da diagnosen ble stilt, var 66 år. Median observasjonstid var 5.9 år. Mediantiden fra første justerte forhøyede PSA-verdi til diagnosen ble stilt, var signifikant lengre for 5-ARIs brukere enn for ikke-brukere - 3.6 år versus 1.4 år. Median justert PSA-verdi ved tidspunktet for biopsi var signifikant høyere blant 5-ARI brukere enn ikke-brukere - 13.5 ng/mL vs 6.4 ng/mL. 5-ARI brukerne hadde oftere Gleason-skåre 8 eller høyere - 25 prosent vs 17 prosent. Og de hadde oftere metastatisk sykdom - 6.7 prosent vs 2.9 prosent. Prostataspesifikk mortalitet (hazard ratio 1.39; 95% KI, 1.27-1.52) og mortalitet av alle årsaker (HR, 1.10; 95% KI, 1.05-1.15) var også høyere.

Indikasjoner for 5-ARIs er behandling av benign prostatahypertrofi (finasterid 5 mg og dutasterid) og mannlig skallethet (finasterid 1 mg). Hvis man ikke følger PSA-verdiene og korrigerer for effekten av medikamentet, kan det gå galt3. I den aktuelle studien av pasienter som brukte 5-ARIs på det tidspunktet diagnosen prostatakreft ble stilt, hadde flere høygradig, metastatisk sykdom og økt mortalitet av prostatakreft og total mortalitet.

Hva kan forklaringen være? Det er ingen 5-alfa-reduktase enzym i normale eller maligne epiteliale prostataceller, enzymet er lokalisert i stroma. Fordi høygradige kansere (Gleason >6) har lite stroma, så har 5-ARIs ingen effekt på Gleason grad 7-104. Behandling med en 5-ARI reduserer produksjonen av PSA av stromacellene ved benign prostatahypertrofi. For å korrigere for denne effekten må menn som behandles med en 5-ARI multiplisere sin PSA-verdi med 2.0 de første to årene, med 2.3 de neste 2 til 7 årene og etter 7 år med 2.55 (ble gjort i den aktuelle studien, justerte PSA-verdier ble brukt). Hvis man ikke er klar over nødvendigheten av å justere PSA-verdien, kan man overse behovet for å ta en prostatabiopsi og miste muligheten for å bli diagnosert med en helbredelig sykdom. Dette forklarer funnene i den aktuelle studien. 

Pasienter som bruker en 5-ARI, bør informeres om at deres PSA bør måles regelmessig så lenge de bruker dette medikamentet. Og dersom PSA begynner å stige, bør de få tatt biopsi. Normalt vil PSA synke blant brukere av 5-ARIs. Dersom PSA stiger, er risikoen for prostatakreft økt med en faktor på 3 og risikoen for høygradig sykdom men en faktor på 6.4.

Kilder

Referanser

  1. Goodman PJ, Tangen CM, Darke AK, et al. Long-term effects of finasteride on prostate cancer mortality. N Engl J Med. 2019;380(4):393-394. PubMed
  2. Sarkar RR, Kellog Parsons S, Bryant AK, et al. Association of Treatment With 5α-Reductase Inhibitors With Time to Diagnosis and Mortality in Prostate Cancer. JAMA Intern Med. 2019;179(6):812-819 . doi:10.1001/jamainternmed.2019.0280 DOI
  3. Walsh PC. Commentary. Practice Update, Urology. June 17, 2019. www.practiceupdate.com
  4. Theoret MR, Ning YM, Zhang JJ, et al. The risks and benefits of 5α-reductase inhibitors for prostate-cancer prevention. N Engl J Med. 2011;365(2):97-99. PubMed
  5. Etzioni RD, Howlader N, Shaw PA, et al. Long-term effects of finasteride on prostate specific antigen levels: results from the prostate cancer prevention trial. J Urol. 2005;174(3):877-881. PubMed