Intervju

Allergi, diagnostikk og behandling: Et intervju med Vibeke Langaas

Temaside om Korona

Allergitesting

- Hva er nytt innen testmuligheter for allergi?

- Når man gjør en sensibiliseringstest mot et allergenekstrakt, tester man om det foreligger Ig-E mot noen av proteinene i et ekstrakt fra en allergenkilde, men man vet da ikke hvilket protein /proteiner pasienten er sensibilisert mot. En allergenkilde inneholder typisk både spesifikke varmestabile og kryssreaktive varmelabile allergenkomponenter/proteiner, sier Langaas.

Hun forteller at fra begynnelsen på 2000-tallet ble det mulig å isolere enkelte proteiner fra en allergenkilde. Man fikk da mulighet til å vite om sensibiliseringen var mot et protein som ved sensibilisering kan gi risiko for alvorlig allergi, eller om det er snakk om et protein som kan gi kryssreaksjon med andre allergenkilder. Det typiske eksemplet her, er bjørkepollen (Betula verucosa) Bet v 1. Bet v 1 er et protein som ved sensibilisering kan gi kryssreaktivitet med proteiner fra proteinkilder som fylogenetisk ligger nært.

- Ved sensibilisering mot et allergen kan pasienten reagere på allergenkilder som inneholder lignende proteiner. Når det gjelder bjørkepollen, kan dette klinisk arte seg som kløe i munn ved inntak av visse frukter og nøtter, spesielt i pollensesongen. Dette blir betegnet som oralt allergisyndrom (OAS). OAS kan gi betydelige plager/ ubehag, men det gir liten eller ingen risiko for alvorlige allergiske symptomer, forteller hun.

- Det er imidlertid viktig å være klar over at serologisk kryssreaktivitet sett i en blodprøve, ikke nødvendigvis er assosiert med kliniske symptomer, og man kan ikke forutse klinisk kryssreaktivitet ut i fra en sensibiliseringstest.

Forrige side Neste side