Intervju

Allergi, diagnostikk og behandling: Et intervju med Vibeke Langaas

Temaside om Korona

Testing i allmennpraksis

- I hvilke situasjoner kan det være nødvendig med testing?

- Ved alle tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner der det har vært mistanke om anafylaksi, skal det gjøres en grundig allergologisk utredning hos spesialist eller ved et regionalt allergisenter (RAAO). Det er viktig å forsøke å få klarhet i årsaksforhold. I påvente av en slik time, må man vurdere å skrive ut resept på Adrenalin autoinjektor (EpiPen), samt gi opplæring i bruk.

Testing er ellers også aktuelt i alle andre tilfeller der man trenger å få kartlagt sensibiliseringsmønsteret for å få bekreftet eller avkreftet mistanker man har etter å ha gjort en grundig anamnese, sier Langaas.

- Hvilke tester er aktuelt å ta i allmennpraksis?

- Det er det vanskelig å gi et konkret svar på. Det viktigste er å gjøre en målrettet testing ut i fra sykehistorien. Det er anbefalt at man først tester på allergenekstrakt, og at man eventuelt vurderer videre utredning med komponentbaserte tester for å kartlegge type protein, hvis dette anses som nyttig å vite med tanke på videre rådgiving av pasienten.

Forrige side Neste side