Intervju

Allergi, diagnostikk og behandling: Et intervju med Vibeke Langaas

Temaside om Korona

Utredning hos spesialist

- Hvilke fallgruver kan man gå i?

- Den vanligste feilen er at man tester bredt uten å ha gjort en god nok anamnese. Pretest sannsynlighet blir da lav, og det vil være større risiko for at man finner at pasienten er sensibilisert, uten at han/hun faktisk har plager. Er det snakk om matvareallergier og barn, vil det potensielt kunne være en stor fallgruve, sier Langaas.

- Hvilke tester gjør/bør forbeholdes spesialisten?

- Hvis det foreligger mistanke om matvareallergier hos barn som innebefatter matvarer som ved eliminering kan gi fare for feilernæring, skal videre utredning alltid skje hos spesialist. Det å fjerne matvarer fra kosthold til barn kan få store konsekvenser for vekst og utvikling.

- Når kan det være nyttig å henvise videre til en spesialist?

- Ved mistanke om anafylaksi skal pasienten alltid henvises, samt i de fleste tilfeller ved mistanke om matvareallergier hos barn. Unntak er tilfeller der det er en klar sammenheng mellom inntak av aktuelle allergen, allergisk reaksjon og positiv sensibiliseringstest, og det er snakk om allergen som ikke gir fare for feilernæring ved eliminasjon.

Vurdering av spesialist er også nyttig når det gjelder pasienter med sammensatte allergologiske problemstillinger med stor innvirkning på funksjonsnivå. Allergier kan for enkelte gi en betydelig innskrenkning av livsutfoldelse, og det vil være viktig å få kartlagt hva som er reelle allergier og ikke.

Forrige side Neste side