Intervju

Allergi, diagnostikk og behandling: Et intervju med Vibeke Langaas

Temaside om Korona

Flere allergitilfeller ved kysten

- Er det tilstander/allergier allmennlegene kan være mer oppmerksomme på?

- Generelt er det viktig å få med informasjon om det har vært medvirkende forsterkende faktorer tilstede som har bidratt til å utløse den allergiske reaksjonen, sier Langaas.

Hun vil ellers nevne at man ved kysten der det er mye hjort og også flått, har registrert økte tilfeller av allergier mot rødt kjøtt (alfa-gal).

- Denne allergien skiller seg ut med at den kan gi en forsinket allergisk reaksjon som kan komme fra 2-6 timer etter inntak. Dette er det viktig å ha kunnskap om når man tar opp sykehistorien, hvis ikke kan det være vanskelig å skjønne at det kan være utløsende årsak. Ellers er det typiske ved IgE mediert allergi at symptomene inntrer raskt fra minutter til et par timer etter eksponering avhengig av type allergen og eksponeringsvei.

Forrige side