Nyhetsartikkel

Kontroll av D-vitamin hos kols-pasienter?

En aktuell kunnskapsoversikt viser at D-vitamintilskudd reduserer moderate og alvorlige kols-eksaserbasjoner hos pasienter med betydelig D-vitaminmangel.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Er det viktig med kontroll av D-vitamin hos kols-pasienter? Tidligere RCTer som omhandler D-vitamintilskudd hos kols-pasienter for å forebygge kols-eksaserbasjoner har vist sprikende resultater. Fire RCTer med totalt 560 pasienter inngår i en ny metaanalyse som er publisert i tidsskriftet Thorax i januar 20191.   

Multiple biologiske funksjoner 

Vi har lest mye om mulige, påviste og uteblitte helsegevinster av D-vitamintilskudd de senere år. Vitaminets rolle i kroppens kalsium-fosfat balansen og benhelsen er velkjent. Men vitaminets biologiske funksjoner er mye mer omfattende. D-vitamin-reseptorer finnes i de fleste av kroppens vev og celler. Den aktive formen for D-vitamin kan være koblet til regulering av opptil 200 gener2.  

Forebygger kun ved betydelig mangel

Den aktuelle kunnskapsoversikten viser at D-vitamintilskudd hos kols-pasienter som har lett D-vitaminmangel (25 - 50 nmol/l) eller normalt D-vitaminnivå ikke hadde noe effekt på å redusere eksaserbasjoner. Men ved moderat - alvorlig mangel (tilsvarende et utgangsnivå av D-vitamin på mindre enn 25 nmol/l) fører D-vitamintilskudd til rundt 40% færre moderate og alvorlige kols-eksaserbasjoner per år (ARR).

Sagt på en annen måte kan man forhindre to moderate/alvorlige kols-eksaserbasjoner årlig per fem kols-pasienter som har fått påvist betydelig D-vitaminmangel og som behandles med D-vitamintilskudd (NNT = 2,5). 

Det kan altså lønne seg å kontrollere D-vitaminnivå hos kols-pasienter som opplever eksaserbasjoner mtp. å identifisere og behandle dem som har moderat - alvorlig D-vitaminmangel.    

Kilder

Referanser

  1. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, et al. Vitamin D to prevent exacerbations of COPD: systematic review and meta-analysis of individual participant data from randomised controlled trials. Thorax. 2019 Jan 10. pii: thoraxjnl-2018-212092. doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-212092. (Review) PMID: 30630893 PubMed
  2. Holick MF, Brinkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:1911-1930. Pmid: 21646368.