Intervju

Nytt fra spesialistene: Intervju med Rune Midgard

- MS er i dag en sykdom med mange behandlingsalternativer som utløser rask utredning og tidlig behandlingsstart, sier Rune Midgard, overlege ved Nevrologisk avdeling ved Molde sjukehus. I dette intervjuet forteller han blant annet om behandling av MS, nye medisiner og hvorfor stadig flere får diagnosen.

Temaside om Korona

- Erfaringsmessig er norske allmennleger godt orientert om multippel sklerose. Det har etter hvert blitt en lav terskel for rask henvisning til spesialist ved mistanke om en begynnende MS-sykdom, sier Rune Midgard.

Han er spesialist i nevrologi og har forsket på MS og jobbet med MS-pasienter i flere tiår. Midgard er overlege ved Nevrologisk avdeling ved Molde sjukehus.

- Spesialisthelsetjenesten har også i økende grad satt inn ressurser på rask utredning siden vi nå sitter med mange ulike terapeutiske muligheter. MS er i dag en sykdom med mange behandlingsalternativer som utløser rask utredning og tidlig behandlingsstart, sier han.

- Tenk muligheten for MS

- Hva er de oftest stilte spørsmålene fra allmennleger?

- Vi får noe oftere spørsmål om det kan være MS hos barn og unge og hos godt voksne med diagnostiske problemstillinger som tidvis kan ligge i ytterkantene av det vi tradisjonelt har regnet som det aldersspennet der personer hyppigst utvikler MS, forteller Midgard.

- Hva gjøres for at diagnosen stilles så tidlig som mulig?

- Basert på registrerte opplysninger i Norsk MS register og biobank ser vi tydelig at tidsintervallet fra sykdomsdebut til diagnose er kortet ned. Ved typisk sykehistorie og klassiske nevrologiske manifestasjoner vil den supplerende diagnostikk med magnettomografi, ryggmargsvæskeundersøkelse og nevrofysiologisk kartlegging av synsbanene kunne sikkerstille diagnosen og utelukke relevante differensialdiagnoser innenfor få uker fra sykdomsdebut.
Det finnes imidlertid fortsatt situasjoner og kliniske bilder som medfører mer krevende diagnostikk og eventuelt også repeterte diagnostiske prosedyrer der det tar atskillig lengre tid å stille en sikker diagnose. MS er fortsatt en relativt sjelden sykdom med en insidens på 1-2 / 1000/ år. Utfordringen i allmennpraksis er antakelig å tenke på muligheten for MS når symptomer og sykdomstegn ikke helt følger typiske mønstre fra lærebøkene, sier han.

Neste side