Nyhetsartikkel

Pfizer BioNTech vaksinen virker også i den "virkelige verden"

Pfizer BioNTech vaksinen reduserte forekomsten av covid-19 med 94 prosent ved massevaksinasjonen i Israel.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en case control studie publisert i New England Journal of Medicine1 fant man like gode resultater av Pfizer BioNTech vaksinen (BNT162b2 mRNA) i den "virkelige verden" som i de tidlige randomiserte kontrollerte studiene. Den aktuelle studien ble gjennomført i perioden fra 20. desember 2020 frem til 1. februar 2021.

I studien ble 596 618 personer som nylig var blitt vaksinert i Israel, sammenlignet med matchede uvaksinerte kontroller. Hovedfunnene var at to doser med mRNA vaksinen reduserte symptomatiske tilfeller med 94 prosent, sykehusinnleggelser med 87 prosent og alvorlig covid-19 med 92 prosent.

14 til 20 dager etter den første dosen var vaksineeffekten 57 prosent for symptomatisk covid-19, 74 prosent for sykehusinnleggelser og 62 prosent for alvorlig sykdom. Den estimerte effekten av å forhindre død av covid-19 var 72 prosent i de 2-3 ukene etter den første dosen.

Studien tyder også på at Pfizer BioNTech vaksinen er effektiv mot den britiske varianten av viruset (B.1.1.7). I løpet av studieperioden var en økende andel av SARS-CoV-2 isolatene, opptil 80 prosent, denne varianten. Det foreligger ingen data om effekten mot den sør-afrikanske varianten (B.1.351).

Vaksineeffekten var den samme for personer over 70 år som for yngre aldersgrupper. Siden Israel ikke foretar noen systematisk testing av asymptomatiske personer, kan slike tilfeller ha blitt oversett.

Forfatterne konkluderer at i denne nasjonale massevaksinasjonen var Pfizer BioNTech vaksinen effektiv for en rekke covid-19 relaterte utfall, et funn som er konsistent med funnene fra de tidlige randomiserte studiene.

Også andre studier viser svært positive resultater allerede etter den første vaksinedosen - med Pfizer BioNTech vaksinen og med AstraZeneca vaksinen2.

Kilder

Referanser

  1. Dagan N, Barda N, Kepten E, et al. BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting published online ahead of print, 2021 Feb 24. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMoa2101765. doi:10.1056/NEJMoa2101765 DOI
  2. Bernal JL, Andrews N, Gower C, et al. Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in the UK: a test negative case control study. Preprint. March 01, 2021. nhi.no