Nyhetsartikkel

ACE-hemmere forbundet med økt risiko for lungekreft

En britisk kohortstudie har funnet at bruk av ACE-hemmere kan øke risikoen for lungekreft ved bruk over mange år.

ACE-hemmere (angiotensin-converting enzyme inhibitors) er en gruppe legemidler som har vid anvendelse i behandlingen av hypertensjon, hjertesvikt, nyresvikt og kronisk nyresykdom.

En britisk kohortstudie har analysert journalene til nesten 1 million pasienter i allmennpraksis1. De fant at blant de som brukte ACE-hemmere, økte risikoen for lungekreft med tiden de hadde brukt denne medisinen. Pasienter som hadde brukt ACE-hemmer i 5 år, hadde en økning på 22% sammenlignet med de som tok ARBs (angiotensin II-antagonister). Denne risikoen var økt til 31% for pasienter som hadde brukt ACE-hemmere i 10 år eller lengre.

Selv om den absolutte risikoen, den enkelte pasients risiko for å utvikle lungekreft, er meget lav, så gjør det store volumet av pasienter som bruker slike medisiner, at det likevel kan være et ganske høyt antall personer som kommer i risiko for å utvikle lungekreft2.

Det advares mot å gjøre endringer i bruken av ACE-hemmere, som er sentrale i behandlingen av en rekke kardiovaskulære sykdommer og bedrer disse sykdommenes prognose. Imidlertid tilsier disse funnene at flere langtidsstudier bør gjøres for å se om risikoen fortsetter å øke utover de første 10 årene.

Kilder

Referanser

  1. Hicks BM, Filion KB, Yin H. et al. Angiotensin converting enzyme inhibitors and risk of lung cancer: population based cohort study. BMJ 2018; 363. Published 24 October 2018) . doi:10.1136/bmj.k4209 DOI
  2. Cronin-Fenton D. Editorials. Angiotensin converting enzyme inhibitors and lung cancer. BMJ 2018;363:k4337 . doi:10.1136/bmj.k4337 DOI