Informasjon

Adekvat legemiddelbehandling

I NEL finner du en artikkel som heter "Adekvat legemiddelbehandling i sykehjem". Den har relevans både i pleie- og omsorgstjenesten og i allmennpraksis. Der får du tilgang til en rekke nyttige verktøy.

Temaside om Korona

Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang er viktige oppgaver både i pleie- og omsorgssektoren og på fastlegekontorene. Det er særlig pasienter som bruker mange ulike medikamenter og der det stadig skjer endringer i medikasjonen, som behøver jevnlige ajourføringer av legemiddelbruken.

I NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) finner du en egen artikkel om dette: Adekvat legemiddelbehandling i sykehjem. Der finner du en oversikt over temaet og tips om hvordan du bør gjennomføre en strukturert legemiddelgjennomgang. Det er utviklet en rekke praktiske verktøy som kan hjelpe deg i dette arbeidet. Disse finner du også i denne artikkelen.