Nyhetsartikkel

Adenotonsillektomi vs vent-å-se hos små barn med obstruktiv søvnapné

Bør barn i alderen 2 til 4 år med obstruktiv søvnapné tilbys kirurgi eller skal man avvente utviklingen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Obstruktiv søvnapné (OSA) blant barn er en vanlig tilstand1 og er en viktig årsak til sykelighet2-3. Kirurgi er primærbehandlingen og adenotonsillektomi er førstevalg4. Effekt hos barn i alderen 2 til 4 år er ukjent, men studier og klinisk erfaring har vist at barn med mildere former for OSA kan bli bedre uten kirurgi. Dessuten, inngrepet er ikke uten risiko med perioperative og postoperative smerter, blødning og pusteproblemer.

Den aktuelle studien fra Sverige hadde som mål å undersøke om adenotonsillektomi var mer effektiv enn vente-å-se ("watchful waiting") i behandlingen av barn 2 til 4 år som ellers var friske, men hadde mild til moderat OSA5.

Totalt 60 barn ble inkludert i en randomisert, kontrollert studie. De hadde en obstruktiv apné-hypopné indeks skår (OAHI) på 2 eller høyere og mindre enn 10. 53 barn fullførte studien, 25 fikk utført adenotonsillektomi og 28 var i gruppen med vente-å-se.

Det primære utfallsmålet var å se på forskjeller mellom gruppene i OAHI-skår. Sekundære utfallsmål var polysomnografi parametre, skår på Obstruktiv Søvn Apné-18 spørreskjema og subgruppe analyser.

Resultatene viste at begge gruppene hadde et fall i OAHI-skår og forskjellen var ikke signifikant. Derimot var det store forskjeller mellom gruppene i favør av adenotonsillektomi når det gjaldt Obstruktiv Søvn Apné-18 spørreskjemaet. En subgruppe-analyse av 24 barn med moderat OSA viste en signifikant bedring i OAHI-skår. Av 28 barn i vente-å-se gruppen fikk 10 utført adenotonsillektomi etter at studien var avsluttet.

Forfatterne konkluderer at selv om det var små forskjeller mellom gruppene når det gjaldt OAHI, så var det store forbedringer i livskvalitet etter det kirurgiske inngrepet. Resultatene tyder på at blant ellers friske barn med mild OSA kan man med fordel vente-å-se, mens barn med moderat OSA bør vurderes for adenotonsillektomi.

Kilder

Referanser

  1. Bixler EO, Vgontzas AN, Lin H-M, et al. Sleep disordered breathing in children in a general population sample: prevalence and risk factors. Sleep. 2009;32(6):731-736.
  2. Taylor HG, Bowen SR, Beebe DW, et al. Cognitive effects of adenotonsillectomy for obstructive sleep apnea. Pediatrics. 2016;138(2):e20154458-e20154458. doi:10.1542/peds.2015-4458 DOI
  3. Hunter SJ, Gozal D, Smith DL, et al. Effect of sleep-disordered breathing severity on cognitive performance measures in a large community cohort of young school-aged children. Am J Respir Crit Care Med. 2016;194(6):739-747. doi:10.1164/rccm.201510-2099OC DOI
  4. Mitchell RB, Archer SM, Ishman SL, et al. Clinical practice guideline: tonsillectomy in children (update)—executive summary. Otolaryngol Head Neck Surg. 2019;160(2):187-205. doi:10.1177/0194599818807917 DOI
  5. Fehrm J, Nerfeldt P, Browaldh N, et al. Effectiveness of adenotonsillectomy vs watchful waiting in young children with mild to moderate obstructive sleep apnea. A randomized clinical trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online May 28, 2020. jamanetwork.com