Nyhetsartikkel

Afrikansk sovesyke - et terapeutisk gjennombrudd

Afrikansk trypanosomiasis er ubehandlet en dødelig sykdom. Dagens behandling er ressurskrevende og har toksiske effekter. En ny medisin ser ut til å revolusjonere behandlingen.

Afrikansk trypanosomiasis, også kalt afrikansk sovesyke, er forårsaket av den protozoiske parasitten Trypanosoma brucei gambiense. Den overføres av tsetsefluen, men smitten kan også skje på andre måter, blant annet fra mor til foster via placenta, via blodsmitte eller andre vektorer enn tsetsefluen, og gjennom seksuell kontakt. Ubehandlet er tilstanden dødelig1. Den er endemisk i sub-Sahara Afrika, hovedsakelig i Den demokratiske republikken Kongo.

Insidensen i Afrika har vært sterkt avtakende. I 1998 ble 40.000 tilfeller rapportert, og urapporterte og ubehandlede tilfeller ble anslått til å være 300.000. I 2020 ble det rapportert 565 tilfeller2.

Det er to kliniske stadier av trypanosomiasis1. I tidlig stadium (hemolymfatisk) er trypanosomer tilstede i blodet og lymfesystemet, og symptomene er uspesifikke, f.eks. periodisk feber, hodepine, leddsmerter, kløe og lymfadenopati1. Uten behandling utvikler tilstanden seg til sent stadium (meningoencefalittisk) sykdom med trypanosomer som krysser blod-hjerne-barrieren og utvikling av nevrologiske symptomer som mental forvirring, atferdsendringer, sensoriske utfall og søvnforstyrrelser, som til slutt fører til koma og død1,3.

Behandlingen krever sykehusinnleggelse, noe som er en utfordring i områder med få helsetjenesteressurser. Medikamentene som frem til nå brukes i behandlingen av afrikansk trypanosomiasis, er toksiske.

En ny medisin er nå testet ut i en fase 2/3-studie, og resultatene beskrives i en artikkel i The Lancet Infectious Disease4. 208 pasienter deltok i studien, 167 av dem med sen-stadium og 41 med tidlig stadium sykdom. Etter råd fra the European Medicines Agency ble studien utført uten kontrollgruppe, men en mye større, dobbel-blind, placebokontrollert studie pågår.

Den nye behandlingen er en enkeltdose med det perorale midlet acoziborol. I studien oppnådde man en helbredelse eller sannsynlig helbredelse hos mer enn 95 prosent av deltakerne etter 18 måneders oppfølging. Helbredelsen var 100 prosent blant dem i tidlig stadium og 95 prosent blant dem i sent stadium. Det var tilsynelatende ingen alvorlige bivirkninger, men tre pasienter utviklet psykiatrisk sykdom - det er uavklart om dette skyldtes behandlingen.

Selv om det er tidlig å trekke noen endelig konklusjon, ser det ut til at den nye medisinen kan revolusjonere behandlingen av afrikansk trypanosomiasis5. Den krever ikke sykehusinnleggelse, og behandlingen kan starte tidlig før irreversible skader er oppstått. Acoziborol er effektiv i alle stadier av sykdommen.

Den nye behandlingen kan være avgjørende for å nå WHO's mål om å utrydde afrikansk trypanosomiasis innen 2030.

Kilder

Referanser

  1. Büscher P, Cecchi G, Jamonneau V, Priotto G. Human African trypanosomiasis. Lancet. 2017;390(10110):2397-2409. doi:10.1016/S0140-6736(17)31510-6 DOI
  2. Franco JR, Cecchi G, Paone M, et al. The elimination of human African trypanosomiasis: Achievements in relation to WHO road map targets for 2020. PLoS Negl Trop Dis. 2022;16(1):e0010047. Published 2022 Jan 18. doi:10.1371/journal.pntd.0010047 DOI
  3. Bottieau E, Clerinx J. Human African Trypanosomiasis: Progress and Stagnation. Infect Dis Clin North Am. 2019;33(1):61-77. doi:10.1016/j.idc.2018.10.003 DOI
  4. Kande Betu Kumeso V, Mutombo Kalonji W, Rebry S, et al. Efficacy and safety of acoziborole in patients with human African trypanosomiasis caused by Trypanosoma brucei gambiense: a multicentre, open-label, single-arm, phase 2/3 trial, The Lancet Infectious Disease, published November 29, 2022. Doi: 10.1016/S1473-3099(22)00660-0 DOI
  5. Johnson K. Will a One-Dose Drug Mean the End of Sleeping Sickness? Medscape Medical News, November 29, 2022. www.medscape.com