Nyhetsartikkel

Aktinisk keratose residiverer hyppig

Aktinisk keratose er en potensielt premalign tilstand. Årlig malign transformasjonsrate er beregnet til 0.6 prosent. En rekke behandlinger brukes, men de har en skuffende høy residivrate.

Temaside om Korona

Aktinisk keratose er en vanlig dermatologisk tilstand. Det er estimert at slike lesjoner har en årlig malign transformasjonsrate på 0.6 prosent1. Tallrike behandlingsmetoder anvendes, som lokale kremer, fotodynamisk terapi, kryoterapi og laserablasjon. De fleste av behandlingsstudiene fokuserer på resultater 3 til 6 måneder etter behandling, noe som gjør at vi vet lite om langtidsresultatene av disse behandlingene.

En metaanalyse av 9 randomiserte, kontrollerte studier har sett på residivratene minst 1 år etter behandling2. Forfatterne fant at residivraten ved slik langvarig observasjon var høy for alle behandlingene og lik dem man ser med placebo. De varierte fra 39 til 85 prosent.

Kryoterapi og fotodynamisk terapi (PDT) med 5-aminolevulinat hadde den laveste residivraten med 39 prosent. Dernest fulgte placebo (44 prosent), PDT med metyl-aminolevulinat (45 prosent) og imikvimod (45 prosent). De høyeste residivratene ble observert med 5-fluorouracil (52 prosent), laserablasjon (54 prosent) og diklofenak (85 prosent).

Konklusjonen er at aktinisk keratose har høye residivrater selv om lesjonen effektivt fjernes initialt. Pasienter behandlet for aktinisk keratose behøver regelmessig oppfølging og eventuelt ny behandling.

Kilder

Referanser

  1. Criscione VD, Weinstock MA, Naylor MF, et al. Actinic keratoses: natural history and risk of malignant transformation in the Veterans Affairs Topical Tretinoin Chemoprevention Trial. Cancer. 2009;115(11):2523-2530.Criscione VD, Weinstock MA, Naylor MF, et al. Actinic keratoses: natural history and risk of malignant transformation in the Veterans Affairs Topical Tretinoin Chemoprevention Trial. Cancer. 2009;115(11):2523-2530. acsjournals.onlinelibrary.wiley.com
  2. Steeb T, Wessely A, Petzold A, Brinker TJ, Schmitz L, Schöffski O, Berking C, Heppt MV. Long-term recurrence rates of actinic keratosis: a systematic review and pooled analysis of randomized controlled trials. J Am Acad Dermatol. 2021 Apr 16:S0190-9622(21)00815-X. doi: 10.1016/j.jaad.2021.04.017. Epub ahead of print.