Informasjon

Akupunktur mot sesongallergi

Sesongallergi er utbredt. Standardbehandling er antihistamin eller kortison lokalt, eller antihistamin som tabletter. Hva med akupunktur, har det noen effekt?

Temaside om Korona

Bakgrunn

Allergisk nesetetthet på grunn av gress- og bjørkpollenallergi er en utbredt plage. Hver vår og sommer plages ca. 10% av befolkningen av symptomene tett og rennende nese, kløe og nysing. Tilstanden er ufarlig, men plagsom. Standard terapi er lokalbehandling med antihistamin eller kortison, eventuelt antihistamin tabletter. Behandlingen lindrer plagene, men kurerer ikke sykdommen. Mange tyr til homeopati eller annen alternativ behandling. Studier viser at opp mot en av fem med allergisk rhinitt forsøker akupunktur.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er randomisert og kontrollert, men bare delvis blindet1. 422 pasienter med bekreftet sesongallergisk rhinitt ble randomisert til 3 grupper: Den første gruppen fikk 12 sesjoner med klassisk akupunktur i løpet av 8 uker. Gruppe 2 fikk ”sham” akpunktur i 8 uker – penetrerende nåler, men utenom de aksepterte akupunktursonene for denne tilstanden. Begge gruppene kunne bruke antihistamin (ceterizin/Zyrtec) ved behov for lindring av plagene. Gruppe 3, medikamentgruppen, ble kun behandlet med antihistamin ved behov.

Det ene primære endepunktet var endring av symptomer – målt som bedring av ”Rhinitis Quality of Life Questionairre” – RQLQ skår. RQLQ graderes på bakgrunn av 28 spørsmål fra 0 - ingen plager, til 6 - uutholdelige plager. Det andre endepunktet var reduksjon av medisinbehov, hvor 1 poeng tilsvarer en tablett (10 mg) ceterizin per uke. Effekter ble registrert etter 8 og 16 uker, og 8 uker ut i pollensesongen året etter intervensjonen.

Resultater

Etter 8 uker var RQLQ-skår i akupunkturgruppen 0,5 poeng lavere sammenlignet med sham akupunktur, og 0,7 poeng lavere enn i medikamentgruppen. Begge forskjellene er statistisk signifikante. Nedgangen i medisinbruk fra studiestart var 1,1 og 1,5 poeng større i akupunkturgruppen sammenlignet med henholdsvis sham og medikamentgruppen. Også dette er statistisk signifikant. Etter 16 uker var det ingen forskjell på gruppene. I pollensesongen ett år senere var det heller ingen forskjeller mellom de 3 gruppene.

Diskusjon

Bedringen av livskvalitetsskår er statistisk signifikant, men under det som gruppen hadde forhåndsdefinert som klinisk signifikant. Det samme gjelder for medisinforbruket. Et redusert forbruk på ca. 1 til 1,5 tbl. cetirizin hver 7. dag kan ikke med rimelighet rettferdiggjøre 12 x 30 min akupunktur. Pasientene ble rekruttert via annonsering, og det er derfor sannsynlig at de har mer enn gjennomsnittlig tiltro til akupunktur. Det er også en mulig bias til fordel for akupunktur at mange kunne tenkes å gjenkjenne sham fra ekte akupunktur. Det ble ikke påvist farlige bivirkninger av behandlingen. Utover det gir denne store og krevende undersøkelsen ingen gode argumenter for å anbefale akupunktur mot høysnue.

Kilder

Referanser

  1. Brinkhaus B, Ortiz M, Witt CM, et al. Acupuncture in patients with seasonal allergic rhinitis. Ann Intern Med 2013; 158: 225-34. Annals of Internal Medicine