Nyhetsartikkel

Akutt hepatitt av ukjent årsak blant barn

De siste ukene har det blitt rapportert over 200 tilfeller av alvorlig akutt hepatitt blant småbarn i Europa. Foreløpig kjenner man ikke årsaken, men det mistenkes en infeksjon.

Britiske helsemyndigheter varsler om flere tilfeller av akutt hepatitt av ukjent årsak blant barn i Storbritannia1-2. Det er også rapportert om flere tilfeller i Frankrike, Danmark, Irland, Nederland og Spania. Ifølge Verdens Helseorganisasjon er det per 3. mai rapportert over 200 tilfeller i 20 ulike land3, og europeiske helsemyndigheter (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) frykter for en epidemi4. De fleste tilfellene er i Storbritannia. I tillegg ble det rapportert om ni tilfeller i Alabama i USA sist høst5. De fleste barna er i alderen 2 til 5 år, og de var friske på forhånd.

Undersøkelser pågår i alle disse landene for å finne årsaken. Basert på kliniske og epidemiologiske data tror britiske helsemyndigheter at årsaken sannsynligvis er infeksiøs. Det er ikke vist noen sammenheng med vaksinasjon mot covid-196.

De britiske tilfellene presenterte seg med en alvorlig akutt hepatitt med økte leverenzymer (ASAT og ALAT med verdier over 500 IU/L), og de fleste barna hadde gulsott. Noen av barna hadde hatt magetarmsymptomer de foregående ukene i form av magesmerter, diaré og brekninger. De fleste hadde ikke feber.

Så langt er det ikke rapportert om dødsfall, men åtte barn har gjennomgått levertransplantasjon.

ECDC rapporterer at laboratorieprøver har utelukket muligheten for virushepatitt av typene A, B, C, D og E. Det er usikker sammenheng med covid-19 infeksjon. Alle tilfellene i USA testet positivt på adenovirus. Selv om dette viruset kan gi hepatitt hos barn, skjer det først og fremst blant immunosupprimerte. Forklaringen kan være en ny variant5.

Selv om det ikke er noen entydig sammenheng med covid-19, så tror eksperter at det likevel kan være en sammenheng. De mener SARS-CoV-2 har potensialet til å kunne forårsake hepatitt blant barn.

FHI meldte 20. april om to tilfeller av akutt hepatitt hos barn i Norge som kan være forenlig med denne sykdommen2.

Kilder

Referanser

  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Increase in acute hepatitis of unknown origin among children – United Kingdom. Published 12 Apr 2022. www.ecdc.europa.eu
  2. Folkehelseinstituttet. Akutt hepatitt blant barn under ti år har økt i mange land. Publisert 20.04.2022. www.fhi.no
  3. PAHO/WHO. Acute severe hepatitis in children. Published 3 May 2022. www.paho.org
  4. European Centre for Disease Prevention and Control. Update: Hepatitis of unknown origin in children. Published 19 Apr 2022. www.ecdc.europa.eu
  5. Wadman M. Mysterious hepatitis outbreak sickens young children in Europe as CDC probes cases in Alabama. Science, published 15 Apr 2022. www.science.org
  6. Lavaud S. Cases of Hepatitis of Unknown Origin in Children Raise Alarm. Medscape Medical News, published April 29, 2022. www.medscape.com