Nyhetsartikkel

Akutt myokarditt hos ungdommer etter vaksinering mot covid-19

Det foreligger flere rapporter om tilfeller av myokarditt oppstått få dager etter vaksinasjon mot covid-19 blant gutter, men noen klar årsakssammenheng er så langt ikke bekreftet.

Studier av covid-19 vaksiner har så langt blitt gjennomført på et begrenset antall barn og ungdommer, slik at det er mulig at viktige men sjeldne bivirkninger ikke har blitt oppdaget i denne populasjonen.

I USA ble Pfizer-BioNTech vaksinen i desember 2020 godkjent for bruk blant personer 16 år og eldre. Fra mai 2021 ble denne bruken utvidet til også å gjelde barn 12 år og eldre1. Så langt er Pfizer-BioNTech vaksinen den eneste vaksinen som er godkjent for bruk blant barn 12 til 17 år. Vaksinen er vist å ha en effekt på 94-95 prosent på å forebygge covid-19 blant personer 16-55 år, og 100 prosent effekt i aldersgruppen 12-15 år1-2.

Myokarditt etter vaksinasjon er en kjent men sjelden bivirkning etter andre vaksinasjoner3. Nylig er det rapportert om myokarditt etter covid-19 vaksinasjon blant amerikanske soldater4 og pasienter fra Israel5-6. En klar årsakssammenheng er imidlertid så langt ikke fastslått.

I den aktuelle rapporten7 fortelles det om 7 friske ungdommer, gutter, i alderen 14 til 19 år som utviklet myokarditt eller myoperikarditt i løpet av 4 dager etter at de hadde fått den andre dosen med Pfizer-BioNTech vaksinen. Ingen av disse pasientene oppfylte kriteriene for multisystem inflammatorisk syndrom hos barn, MIS-C. Alle de 7 pasientene ble vaksinert i april og mai 2021. Det er ikke angitt hvilken andel av alle vaksinerte disse 7 utgjør.

Alle de 7 presenterte seg med brystsmerter, 5 hadde feber. PCR-testen for SARS-CoV-2 var negativ for alle. Alle hadde forhøyet troponin. MR-undersøkelse av hjertet viste forandringer forenlig med myokarditt. 3 pasienter ble behandlet med NSAIDs og 4 fikk intravenøst immunglobulin (IVIG) og kortikosteroider. Alle 7 overlevde, og symptomene gikk raskt tilbake.

Det er ikke bevist at det foreligger en årsakssammenheng mellom vaksinen og myokarditten. Det anbefales å fortsette overvåkningen av barn som vaksineres.

I JAMA Cardiology rapporteres det 29. juni om flere tilfeller av myokarditt blant unge menn over 20 år4,8.

EUs legemiddelbyrået EMA konkluderer i en pressemelding 09.07.2021 at hjertesykdommene hjerteposebetennelse (perikarditt) og hjertemuskelbetennelse (myokarditt) er sjeldne bivirkninger ved mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax.

Kilder

Referanser

  1. Pfizer-BioNTech. Full Emergency Use Authorization (EUA) Prescribing Information, Revised 10 May 2021. nhi.no
  2. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med 2020; 383(27): 2603-2615. DOI: 10.1056/NEJMoa2034577 DOI
  3. Halsell JS, Riddle JR, Atwood E, et al. Myopericarditis following smallpox vaccination among vaccinia-naïve US military personnel.JAMA. 2003;289(24):3283-3289. doi:10.1001/jama.289.24.3283 DOI
  4. Montgomery J, Ryan M, Engler R, et al. Myocarditis following immunization with mRNA COVID-19 vaccines in members of the US military. JAMA Cardiol. Published online June 29, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.2833 DOI
  5. Kime, P. Pentagon tracking 14 cases of heart inflammation in troops after COVID-19 shots. Military.com. Published April 26, 2021. nhi.no
  6. Israel examining heart inflammation cases in people who received Pfizer COVID shot. Reuters. Published April 25, 2021. www.reuters.com
  7. Marshall M, Ferguson ID, Lewis P, et al. Symptomatic Acute Myocarditis in Seven Adolescents Following Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination published online ahead of print, 2021 Jun 4. Pediatrics. 2021;e2021052478. doi:10.1542/peds.2021-052478 DOI
  8. Kim HW, Jenista ER, Wendell DC, et al. Patients with acute myocarditis following mRNA COVID-19 vaccination. JAMA Cardiol. Published online June 29, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.2828 DOI