Nyhetsartikkel

Akutt subduralhematom - skal beinbiten fjernes eller settes tilbake?

Akutte traumatiske subdurale hematomer krever ofte kirurgisk evakuering ved hjelp av kraniotomi (beinklaff settes tilbake) eller dekompresjonskraniektomi (beinklaff settes ikke tilbake). Hvilken metode er best?

Traumatiske akutte subdurale hematomer krever ofte nødevakuering av blodproppen for å unngå ytterligere cerebral kompresjon og dens følgetilstander. For å komme til hematomet må det lages et "vindu" inn til hjernen ved å skjære ut en beinflapp i skallen. Men hva gjør nevrokirurgen etterpå? Settes beinflappen på plass igjen (kraniotomi) eller ikke (dekrompressiv kraniektomi)? Dette diskuteres i en lederartikkel i New England Journal of Medicine1.

Noen ganger er denne beslutningen ganske uproblematisk. Hos eldre personer med en atrofisk hjerne er det god plass når koaglet er fjernet, og beinflappen settes på plass igjen. Andre ganger er hjernen massivt svullen, og det lar seg ikke gjøre å lukke "vinduet". Men mellom disse to ytterpunktene kan beslutningen være vanskelig.

Retrospektive studier som sammenligner utfall mellom gjeninnsetting og fjerning av beinklaffen har konsekvent vist at pasienter som har hatt alvorlige kranietraumer, dårlig nevrologisk status eller betydelig hjerneskade på bildediagnostikk, oftest endte opp med å få fjernet beinklaffen2-3. Nå foreligger en randomisert, kontrollert studie4.

De senere årene har kraniektomi oftest vært den foretrukne behandlingen, vel vitende om dens mange ulemper som utvikling av nye hematomer, ekspansjon av hemorragiske kontusjoner, infeksjoner, forstyrrelser i cerebrospinalvæsken5. Data fra nasjonale registre har dessuten vist at mortaliteten er høy blant pasienter som får utført kraniektomi6. I tillegg er det økt risiko for en rekke intraoperative komplikasjoner. En fordel med kraniektomi er at inngrepet er raskere og mindre ressurskrevende å utføre.

Den nye studien4 viser imidlertid at blant pasienter med akutt traumatisk subduralt hematom som gjennomgikk kraniotomi eller dekompressiv kraniektomi, var funksjonshemming og livskvalitetsutfall like med de to tilnærmingene. Ytterligere kirurgi ble utført hos flere i kraniotomigruppen, mens flere sårkomplikasjoner forekom i kraniektomigruppen.

Kilder

Referanser

  1. Gopinath S. Traumatic Acute Subdural Hematoma - Should the Bone Flap Be Removed or Replaced? published online ahead of print, 2023 Apr 23. N Engl J Med. 2023;10.1056/NEJMe2302936. doi:10.1056/NEJMe2302936 DOI
  2. Ruggeri AG, Cappelletti M, Tempestilli M, Fazzolari B, Delfini R. Surgical management of acute subdural hematoma: a comparison between decompressive craniectomy and craniotomy on patients treated from 2010 to the present in a single center. J Neurosurg Sci. 2022;66(1):22-27. doi:10.23736/S0390-5616.18.04502-2 DOI
  3. Anis SB, Khan SA, Mitha R, Shamim MS. Craniotomy or Craniectomy for Acute Subdural Hematoma? Difference in Patient Characteristics and Outcomes at a Tertiary Care Hospital. Asian J Neurosurg. 2022;17(4):563-567. Published 2022 Dec 14. doi:10.1055/s-0042-1758842 DOI
  4. Hutchinson PJ, Adams H, Mohan M, et al. Decompressive Craniectomy versus Craniotomy for Acute Subdural Hematoma published online ahead of print, 2023 Apr 23. N Engl J Med. 2023;10.1056/NEJMoa2214172. doi:10.1056/NEJMoa2214172 DOI
  5. Vedantam A, Yamal JM, Hwang H, Robertson CS, Gopinath SP. Factors associated with shunt-dependent hydrocephalus after decompressive craniectomy for traumatic brain injury. J Neurosurg. 2018;128(5):1547-1552. doi:10.3171/2017.1.JNS162721 DOI
  6. Rush B, Rousseau J, Sekhon MS, Griesdale DE. Craniotomy Versus Craniectomy for Acute Traumatic Subdural Hematoma in the United States: A National Retrospective Cohort Analysis. World Neurosurg. 2016;88:25-31. doi:10.1016/j.wneu.2015.12.034 DOI