Nyhetsartikkel

Akuttbehandling av urinsyregikt

Akutt urinsyregikt kan være svært smertefullt. De fleste behandles med peroralt NSAID. I denne studien har forskerne sammenlignet effekten av diklofenak tabletter med en intramuskulær injeksjon av betametason.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

NSAIDs brukes som primærbehandling ved anfall av akutt urinsyregikt, men de har den ulempen at de kan medføre gastrointestinal blødning og kardiovaskulær toksisitet. Glukokortikoider er vist å være like effektive som perorale NSAIDs i den initiale behandlingen av urinsyregikt hos pasienter som er intolerante overfor NSAIDs. Men om glukokortikoider har den samme gunstige effekten, eller bedre effekt, på pasienter med akutt anfall med urinsyregikt uavhengig av gastrointestinale og kardiovaskulære risikofaktorer, er ukjent.

Denne studien hadde som formål å sammenligne effekt, sikkerhet og toleranse av en engangsdose med intramuskulær injeksjon med 7 mg betametason (eks. Celeston Chronodose), med effekten av diklofenak 75 mg x 2 gitt i 7 dager.

Materiale og metode

Seksti pasienter med akutt urinsyregikt ble randomisert til enten å få en i.m. injeksjon med betametason 7 mg eller diklofenak tabletter 75 mg x 2 i 7 dager.

Smerte intensitet, ømhet, hevelse og global vurdering av responsen på behandlingen ble registrert for alle pasientene.

Resultater

Den gjennomsnittlige endringen i smerteintensitet fra baseline til Dag 3 og Dag 7 for begge behandlingsgruppene viste at betametason hadde bedre effekt enn diklofenak på Dag 3 og like god effekt på Dag 7. Betametason-gruppen hadde færre bivirkninger enn diklofenak-gruppen. Ingen statistisk signifikante forskjeller ble observert når det gjaldt urinsyrenivået i serum ved ulike smerteintensiteter ved inklusjon (baseline) i studien.

Konklusjon

En enkeltdose med betametason intramuskulært kan være bedre enn diklofenak tabletter i behandlingen av akutt urinsyregikt.

Kilder

Referanser

  1. Zhang YK, Yang H, Zhang JY, et al. Comparison of intramuscular compound betamethasone and oral diclofenac sodium in the treatment of acute attacks of gout. Int J Clin Pract. 2014 Jan 29.