Nyhetsartikkel

Aldosteron i behandlingen av hypertensjon

Om lag 20 prosent av pasienter med hypertensjon har et behandlingsresistent forhøyet blodtrykk. Mineralkortikoidet aldosteron synes å spille en sentral rolle. Utfordringen er å senke aldosteronnivået.

Det oppgis ulike definisjoner av behandlingsresistent hypertensjon:

  • Helsedirektoratet: Mistanke om sekundær hypertensjon. Tegn til nyresykdom, behandlingsrefraktær hypertensjon til tross for 3 medikamenter i maksimalt tolererte doser inklusive diuretika.1
  • NEL: Defineres oftest ved systolisk BT > 160 mmHg hos pasient som bruker 3 eller flere ulike antihypertensiva, inkludert et diuretikum, i maksimalt tolererbar dose.
  • American Heart Association: Et blodtrykk som ikke lar seg senke til under 130/80 mmHg tross maksimal behandling med livsstilsendringer, bruk av minst tre ulike medikamenter som inkluderer et diuretikum, en renin-angiotensin system blokker og en kalsiumblokker2.

Behandlingsresistent hypertensjon er assosiert med økt risiko for premature kardiovaskulære hendelser2. Tilstanden oppfattes vanligvis å være saltrelatert, hovedsakelig på grunn av overdreven sekresjon av mineralkortikoidet aldosteron2. Aldosteron er et steroidhormon som produseres i binyrebarken. Det virker i nyrene ved å holde natrium og dermed vann tilbake i kroppen og øke utskillelsen av kalium, magnesium og hydrogen.

Behandlingen av resistent hypertensjon bør kombinere redusert natriuminntak, økt bruk av vanndrivende terapi og tillegg av en mineralokortikoid reseptorantagonist som spironolakton2. Ulempen med spironolakton er at det øker risikoen for hyperkalemi, og det har antiandrogene og progestogene bivirkninger3.

Hemming av aldosteronsyntesen er en annen mulighet for å dempe de ugunstige effektene av økte mengder aldosteron, men det har vist seg vanskelig å utvikle legemiddel som nedsetter aldosteronsekresjonen fordi det samtidig påvirker kortisolproduksjonen4.

I en fase 2-studie, placebokontrollert, publisert i New England Journal of Medicine inngikk 275 pasienter med behandlingsresistent hypertensjon5. Ingen endringer ble gjort i den antihypertensive behandlingen de stod på. Over 12 uker var den aktive tilleggsbehandlingen baxdrostat (en ny, svært selektiv CYP11B2-hemmer). Ulike doser ble testet. Det ble observert markante reduksjoner i systolisk blodtrykk.

Baxdrostat reduserte utskillelsen av aldosteron med 40 til 60 prosent. Serum-kalium økte på en doseavhengig måte. Ellers ble det ikke registrert uventede bivirkninger.

Ifølge en lederartikkel i New England Journal of Medicine6 åpner dette for nye muligheter i behandlingen av resistent hypertensjon, samt for pasienter med primær aldosteronisme. Større og lengrevarende studier behøves pluss monitorering med 24 timers ambulatorisk blodtrykksmåling for å avgjøre dets plass i blodtrykksbehandlingen.

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Behandlingsresistent hypertensjon og/eller mistanke om sekundær hypertensjon. Sist faglig oppdatert: 28. september 2015. www.helsedirektoratet.no
  2. Carey RM, Calhoun DA, Bakris GL, et al. Resistant hypertension: detection, evaluation, and management: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension 2018;72(5):e53-e90. DOI: 10.1161/HYP.0000000000000084 DOI
  3. Agarwal R, Kolkhof P, Bakris G, et al. Steroidal and non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists in cardiorenal medicine. Eur Heart J 2021;42:152-161. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa736 DOI
  4. Azizi M, Amar L, Menard J. Aldosterone synthase inhibition in humans. Nephrol Dial Transplant. 2013;28(1):36-43. doi:10.1093/ndt/gfs388 DOI
  5. Leopold Jane A., Ingelfinger Julie R.. (2023) Aldosterone and Treatment-Resistant Hypertension. N Engl J Med 388:5, 464-467. DOI: 10.1056/NEJMe2213559 DOI
  6. Azizi M. Decreasing the Effects of Aldosterone in Resistant Hypertension - A Success Story. N Engl J Med. 2023;388(5):461-463. doi:10.1056/NEJMe2216143 DOI