Nyhetsartikkel

Alternativ medisin ved kreft

I Norge har alternative behandlere ikke lov til å behandle kreft eller andre alvorlige sykdommer. Allikevel velger en del pasienter å motta alternativ medisin ved alvorlig sykdom. Amerikanske forskere har sett på effekten av alternativ behandling hos personer med kurabel kreft.

I en observasjonsstudie så amerikanske forskere på behandling med alternativ medisin, oppfølging av tilbudt medisinsk behandling og total overlevelse hos personer med kurabel kreft1. Utvalget var personer med bryst-, prostata-, lunge- eller tykk/endetarmskreft uten spredning. Alle pasientene hadde gjennomgått minst en tradisjonell medisinsk kreftbehandling. Alternativ medisin ble definert som behandlinger uten vitenskapelig vist effekt utført av ikke-medisinsk personell. Datagrunnlaget på 1 901 815 personer ble hentet fra National Cancer Database.

Kun 258 personer, mindre enn en promille, oppga å ha fått alternativ behandling for sin kreftsykdom. Blant disse hadde flere avslått medisinsk behandling enn i gruppen som ikke mottok alternativ behandling.

Andel som avslo medisink behandling:

  • Kirurgisk behandling - 7 prosent i alternativgruppen kontra 0,1 prosent
  • Kjemoterapi - 34,1 prosent i alternativgruppen kontra 3,2 prosent
  • Strålebehandling - 53 prosent i alternativgruppen kontra 2,3 prosent
  • Hormonbehandling - 33,7 prosent i alternativgruppen kontra 2,8 prosent

I gruppen som hadde fått alternativ behandling var det betydelig flere kvinner, gjennomsnittsalderen var lavere og inntektsnivået høyere, faktorer som er assosiert med høyere overlevelse. Derimot var personer med mer avansert kreftsykdom mer tilbøyelig til å velge alternativ behandling.

Pasientene som mottok alternativ behandling hadde større risiko for død. Etter fem år var 17,8 prosent døde i gruppen som mottok alternativ behandling mot 13,4 prosent i gruppen som mottok ordinær kreftbehandling. Forskjellene i overlevelse ble knyttet til forsinkelser i tradisjonell kreftbehandlingen eller behandlingsnekt i gruppen som mottok alternativ behandling, og ikke den alternative behandlingen i seg selv.

Kilder

Referanser

  1. Johnson SB, Park HS, Gross CP. Complementary Medicine, Refusal of Conventional Cancer Therapy, and Survival Among Patients With Curable Cancers. JAMA Oncol 2018; 4: 1375-81. doi:30027204