Nyhetsartikkel

Alternativer til EpiPen under utprøving

Anafylaksi er en potensielt livstruende tilstand og krever umiddelbar behandling med adrenalin. EpiPen har lenge vært det foretrukne preparatet, men nye produkter er under utprøving.

Anafylaksi er en akutt innsettende, alvorlig, potensielt livstruende overfølsomhetsreaksjon med symptomer fra flere organsystemer. Det er en tilstand som oppstår i løpet av 5 til 30 minutter etter å ha vært utsatt for et stoff (et allergen) som vedkommende reagerer allergisk på. Tidlige symptomer/forvarsler kan være varmefølelse; kløe i hodebunn, øreganger, håndflater og fotsåler; uttalt tretthet eller svimmelhet; uro eller angst. Etter hvert utvikling av hudsymptomer (elveblest), luftveissymptomer, reaksjoner fra hjerte og sirkulasjon, magesymptomer, eventuelt symptomer fra nervesystemet.

De vanligste årsakene til allergisk anafylaksi er

  • Matvarerelaterte reaksjoner oftest fra skjell, skalldyr, fisk, nøtter, melk, egg.
  • Insektstikk
  • Legemiddelreaksjoner, oftest fra penicilliner, salisylater, NSAIDs, trimetoprim-sulfa, monoklonale antistoffer.

Anafylaksi er en potensielt livstruende tilstand der rask diagnose og behandling er avgjørende. Tidlig injeksjon av adrenalin før svikt i åndedrett og sirkulasjon er den viktigste delen av behandlingen. Personer med kjent disposisjon for å utvikle anafylaksi utstyres med en adrenalin autoinjektor, EpiPen eller tilsvarende injeksjonspreparat, slik at behandling kan gis umiddelbart.

Medscape forteller i en artikkel1 at det den siste tiden har vært store svingninger i prisen på EpiPen, noe som har ført til rettssaker og krav om prisendringer. På denne bakgrunn er det spennende nyheter om nye effektive alternativer til injeksjon av adrenalin.

To intranasale formuleringer og et frimerkeliknende produkt som kan legges under tungen, er under utvikling. Nesesprayen Neffy ble i en studie sammenlignet med manuell intramuskulær injeksjon og to autoinjektorer (EpiPen og Symjepi). EpiPen, 20 minutter, nådde maksimal plasmakonsentrasjon (Tmax) raskest, mens nesesprayen nådde maksimal konsentrasjon etter 30 minutter. Utrente deltakere var i stand til å administrere Neffy-sprayen til seg selv eller en annen deltaker trygt og effektivt under en simulert nødsituasjon. I en annen studie sammenlignet man egenadministrering med administrering av helsepersonell for den andre nesesprayen fra Bryn Pharma. De fant Tmax på 22 minutter for helsepersonell og 20 minutter ved egenadministrasjon.

Det sublinguale produktet fra ARS Pharmaceuticals krever ikke vann eller svelging, og emballasjen er tynnere og mindre enn et kredittkort. Analyser viste at adrenalin når Tmax i løpet av ca. 15 minutter. 

Fordelene med disse nye produktene er åpenbar. De er enklere å bære på seg, de er lettere å administrere og eventuell angst for å sette en sprøyte blir ingen begrensende faktor for behandlingen av anafylaksi.

Samtidig som nyheten om disse alternativene kommer, er både leverandøren og produsenten av EpiPen dømt til å betale store erstatningssummer for å løse gruppesøksmål som påsto at de hadde engasjert seg i en ordning for å utsette generisk konkurranse til EpiPen-behandlingen og overprising. Det er en forventning i det amerikanske markedet om at de nye produktene vil føre til mer konkurranse og lavere priser.

De nye produktene, nesesprayer og sublingualt flak, er fortsatt under utprøving og ikke godkjent i Norge.

Kilder

Referanser

  1. Syrek R. Trending Clinical Topic: Epinephrine Auto-injector. Medscape, published March 11, 2022. reference.medscape.com