Nyhetsartikkel

Altfor mange dør av hjertesykdom

La oss være ærlige. Livsstilssykdommer er for de fleste unødvendige. Det ble demonstrert i en svensk befolkningsstudie som nylig ble publisert.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Selv om færre dør av hjertesykdom enn tidligere, så er det fortsatt mye å hente. I den aktuelle studien anga de svenske forskerne at omtrent fire av fem hjerteinfarkt hos menn kunne vært unngått1. Forskerne fra Karolinska Institutet fulgte 20.721 menn fra 1997 til 2009. De spurte spesifikt om fem modifiserbare livsstilsfaktorer.

Materiale og metode

Studien var en populasjonsbasert, prospektiv kohort av svenske menn i alderen 45 til 79 år som fylte ut et detaljert spørreskjema om kost og livsstil i 1997. Totalt 20.721 menn uten kreft, kardiovaskulær sykdom, diabetes, hypertensjon eller høyt kolesterol ble fulgt frem til 2009.

Lav risiko atferd inkluderte de 5 faktorene:

  • En sunn kost
  • Moderat alkoholforbruk (10 til 30 g per dag)
  • Ikke røyk
  • Fysisk aktiv (å gå eller sykle ≥40 min/dag og trene ≥ 1 time/uke)
  • Ingen abdominal fedme (midjeomkrets < 95 cm)

Resultater

Det var 1361 tilfeller av hjerteinfarkt over de 11 årene studien pågikk. Et lavrisiko kosthold sammen med et moderat alkoholforbruk ga en relativ risiko på 0.65 (95% KI 0.48 til 0.87) sammenlignet med menn som hadde 0 av 5 lavrisikofaktorer. Menn som hadde alle 5 lavrisikofaktorene sammenlignet med de med 0 lavrisikofaktorer hadde en relativ risiko på 0.14 (95% KI 0.04 til 0.43). En slik gunstig kombinasjon av helseatferd, som forekom hos 1% av mennene, kunne forhindre 79% (95% KI 34% til 93%) av hjerteinfarktene i denne studiepopulasjonen.

Kommentar fra seksjonsoverlege Tor Ole Klemsdal

Livstilsendringer er for all del viktige, og har stort potensiale - det viser de siste 40 års dramatiske nedgang i koronar død oss. Men fremstillingen av statistikken her er underlig. Man sier at 80% av infarktene kunne vært unngått, men saken er vel at man gjør sammenlikning med de som har mest ugunstig adferd (som utgjør bare en liten del av populasjonen), og setter dette til referanserisikoen. I stedet burde vel den gjennomsnittlige risikoprofil vært satt til referanserisiko. For eksempel er det nå bare 15% av befolkningen som er dagligrøykere. Det betyr at 85% av befolkningen ikke har mulighet til å redusere sin risiko ved å slutte å røyke. Tilsvarende har nok kanskje 50-80% av populasjonen per idag et moderat alkoholkonsum, og har da ikke mer å vinne her hel ler. For en stor del av befolkningen er det kun er diett, abdominal overvekt og fysisk aktivitet som kan optimeres (og manger er nok OK her også per idag), og ut fraTable 2 i artikkelen er risikoreduksjonen ved hvert av disse tiltak i korrigert model 2 hhv 18%, 12% og 3%. Dette gir da teoretisk sammenlagt ca. 33% risikoreduksjon.

Dessuten så tar man her utgangspunkt i en helt frisk populasjon, mens vi vet at mange av hjerteinfarktene vil skje hos personer med tidligere hjerte- og kar sykdom, diabetes etc. Blir det da riktig å si at 80% av infarktene kunne vært unngått? Nei, dataene viser vel egentlig snarere at dersom du gjør alt feil; røyker, er overvektig, ikke mosjonerer, har dårlige kostvaner og bruker for lite eller for mye alkohol - ja så har du 5 ganger økt risiko for å få hjerteinfarkt. Og det er ikke det samme som at populasjonen kan redusere sin nåværende risiko til 20% av dagens nivå.

Studien viser likevel uten tvil at livstilsendringer har stor betydning, og den er inspirerende for alle som er opptatt av forebygging.

Konklusjon

Ved oppsummeringen av studien kunne forskerne slå fast at hver av de fem sunne livsstilsfaktorene uavhengig av hverandre reduserte sjansen for å få et hjerteinfarkt. Å ikke røyke var den sterkeste risikosenkende faktoren. Men som anført av seksjonsoverlege Klemsdal, er nok konklusjonen om at 4 av 5 hjerteinfarkt kunne vært unngått med en sunnere livsførsel, sterkt overdrevet.

Å være aktiv, spise sunt, ikke røyke, unngå overvekt, ha et moderat alkoholforbruk påvirker på gunstig måte oksidativt stress, insulin sensitivitet og blodtrykk. Dette er grunnene til at vi bør spise mindre, bevege oss mer og redusere beltestørrelsen.

Kilder

Referanser

  1. Åkesson A, Larsson SC, Discacciati A, Wolk A. Low-risk diet and lifestyle habits in the primary prevention of myocardial infarction in men. Population-based prospective cohort study. J Am Coll Cardiol. 2014;64(13):1299-1306 . doi:10.1016/j.jacc.2014.06.1190 DOI