Nyhetsartikkel

Alvorlig astma og biologiske medisiner

Biologiske medisiner anvendes hos pasienter med alvorlig astma som responderer dårlig på konvensjonell behandling, men hvilken biologisk medisin skal man velge?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

The CHRONICLE Study1 er en multisenter, ikke-intervensjonell, prospektiv kohort studie av voksne med alvorlig astma som ikke oppnår kontroll over sykdommen med høydose inhalerte kortikosteroider og/eller systemiske kortikosteroider eller monoklonal antistoff behandling. Det er en pågående studie der data hentes inn fra pasientenes egen lege i form av månedlige rapporter. Planen er at pasientene skal følges i minst 3 år. Studien forventes avsluttet i 2026.

Observasjoner fra studien2 viser at biologiske medisiner kan ha en dramatisk gunstig effekt på alvorlig ukontrollert astma, men at det mangler dokumentasjon på hva som er den riktige medisinen for den rette pasienten. I en kommentar fra en av de som følger studien, Wendy Moore, sier hun at man starter med det man tror virker best og så skifter man når effekten uteblir.

De monoklonale antistoffene har ulike angrepspunkt: omalizumab angriper immunglobulin E, mepolizumab og reslizumab angriper interleukin (IL)-5, benralizumab angriper IL-5 reseptoren og dupilumab angriper IL-4 reseptoren som er felles for IL-4 og IL-13. Når den biologiske medisinen ikke gir det ønskede resultatet, finnes det ingen dokumentasjon som viser at en annen biologisk medisin vil virke bedre, så man må prøve seg frem.

De foreløpige data fra CHRONICLE studien viser imidlertid at kun 10 prosent har skiftet medisin og 8 prosent har stanset behandlingen, hvilket betyr at ca. 20 prosent ikke oppnår den kliniske effekten de ønsker.

Totalt inngår så langt 1884 pasienter i studien.

Ifølge Legemiddelhåndboka anvendes omalizumab, mepolizumab og reslizumab som supplerende behandling av alvorlig vedvarende astma. Disse virkestoffene bør kun anvendes til pasienter hvor inhalasjonsbehandling med høydose kortikosteroider og langtidsvirkende inhalert β2-agonist ikke har medført tilfredsstillende astmakontroll (spesialistbehandling).

Kilder

Referanser

  1. The CHRONICLE Study: A Longitudinal Prospective Observational Study of the Characteristics, Treatment Patterns and Health Outcomes of Individuals With Severe Asthma in the United States. ClinicalTrials.gov. Page visited January 26, 2021. clinicaltrials.gov
  2. Hein I. No Evidence to Guide Selection of Biologic for Severe Asthma. Medscape, October 30, 2020. www.medscape.com