Nyhetsartikkel

Alvorlig influensa denne vinteren?

Den kommende influensaepidemien kan ramme flere enn det som har vært tilfelle på flere år, ifølge infeksjonsmedisinere i WHO og USA.

Temaside om Korona

Infeksjonsmedisinere i Verdens Helseorganisasjon og i USA advarer mot at den kommende influensaepidemien vil kunne ramme flere i vinter enn de siste årene1. Det baserer de på flere kjensgjerninger.

Data fra Australia

Data fra Australia viser at den nettopp avsluttede influensaepidemien har vært kraftigere enn på flere år. Antall bekreftede tilfeller med influensa var i midten av oktober 215.280, noe som er betydelig høyere enn de 59.000 tilfellene fra forrige pandemi i 2009. Sannsynligvis skyldes noe av denne økningen at langt flere er blitt testet i 2017 sammenlignet med 2009.

Vi antar at det samme influensaviruset som har herjet i Australia, nå er på vei til den nordlige halvkule.

Virustypene som foreløpig er i sirkulasjon i Norge er A(H3N2) og influensa B/Yamagata, som særlig rammet de eldre i fjorårets sesong. På tross av de australske tallene mener Folkehelseinstituttet at vi sannsynligvis vil oppleve en mildere influensa i Norge enn foregående år2. Fjorårets harde sesong kan indikere at immuniteten i befolkningen har økt og dermed at færre blir syke.

Influensavaksinen har lavere virkningsgrad

Foreløpige data tyder på at den nåværende influensavaksinen mot H3N2-viruset har en virkningsgrad på bare 10 prosent, mot ellers 40 til 60 prosent i andre år. Det ser også ut til at metoden som brukes til å produsere influensavaksinen, på egg, ikke er optimal.

I en nyhetsmelding fra Folkehelseinstituttet angis vaksineeffekten mot influensa A(H3N2) og influensa B/Yamagata til å være lav til moderat2. Det understrekes at for personer i risikogruppene er det likevel viktig å vaksinere seg. Selv om ikke vaksinen beskytter mot sykdom, kan den sørge for at sykdomsforløpet blir mindre alvorlig. Og, som angitt over, siden store deler av den norske befolkningen har god immunitet, tror ekspertene ved Folkehelseinstituttet at kommende influensautbrudd i Norge blir mildere enn sist vinter.

Alvorlig influensasesong?

Siden mesteparten av influensavaksinen som er beregnet på den nordlige halvkule, er identisk med den i Australia, kan resultatet bli dårligere beskyttelse av vaksinen. Men siden influensavirusene ikke er like aggressive som foregående år, og mange er immune, så blir kanskje ikke influensaen i vinter så alvorlig i Norge som den svake vaksineeffekten skulle tilsi. 

Universell influensavaksine

Den dårlige effekten av influensavaksinen mener ekspertene kan bane veien for å utvikle nye og mer moderne produksjonsmetoder av vaksinen1. Det kan også styrke forskningen rundt å utvikle en mer universell influensavaksine som beskytter mot de ulike variantene av influensavirus som dukker opp år etter år, og som forhåpentligvis kan gi lengrevarende beskyttelse enn den årlige vaksinen som nå settes.

Se kommentar til denne artikkelen fra Folkehelseinstituttet.

Kilder

Referanser

  1. Paules CI, Sullivan SG, Subbarao K, Fauci AS. Chasing Seasonal influenza — The need for a universal influenza vaccine. N Engl J Med, November 29, 2017 . doi:10.1056/NEJMp1714916 DOI
  2. Folkehelseinstituttet. Influensatopp ventet etter jul. Publisert 12.12.2017. www.fhi.no