Nyhetsartikkel

Alvorlige hudbivirkninger av medisiner

Antibiotika, antiepileptika og allopurinol er de hyppigste årsakene til alvorlige kutane bivirkninger. En studie viser at i 1 av 4 tilfeller kunne dette vært unngått.

Bivirkninger av medisiner er ganske vanlig. De fleste av disse bivirkningene mener man kunne vært unngått. Alvorlige kutane bivirkninger (severe cutaneous adverse reactions, SCARs) er sjeldne, men de er forbundet med høy mortalitet og morbiditet. Derfor er det ekstra grunn til å se kritisk på hvordan disse bivirkningene kan unngås.

I en fransk retrospektiv studie undersøkte man 602 tilfeller av Stevens–Johnson syndrome (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN), og medikamentreaksjoner med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), tilsammen kjent som SCARs1. Dataene var samlet inn over en 14 års periode.

Over halvparten av tilfellene skyldtes antibiotika, antiepileptika og allopurinol.

144 tilfeller (24%) skyldtes feilbruk av medisiner og 14 av disse døde. Feilbruken bestod i feil indikasjon, bruk av en medisin som pasienten allerede hadde kjent allergi mot og selvmedisinering med reseptmedisin.

De medisinene som oftest ble brukt på feil indikasjon, var allopurinol og trimetoprimsulfa. Allergiske reaksjoner ble oftest utløst av beta-laktam antibiotika (penicilliner, amoxicillin, cefalosporiner). Feil selvmedisinering var i de fleste tilfeller bruk av NSAIDs.

Studien viser at leger kritisk bør vurdere bruken av medikamenter som man vet øker risikoen for SCARs, og kun bruke disse på strenge indikasjoner. Spør nøye om allergier og husk å dokumentere slike i pasientens journal. Styrk informasjonen til pasienten om å unngå selvmedisinering.

Kilder

Referanser

  1. Chaby G, Valeyrie-Allanore L, Duong TA, et al. Severe cutaneous adverse reactions due to inappropriate medication use. British Journal of Dermatology, 20 January 2018 . doi:10.1111/bjd.16365 DOI