Nyhetsartikkel

Amitriptylin mot lave ryggsmerter

Kronisk lave ryggsmerter representerer et terapeutisk dilemma. Få medisiner har effekt, men hva med amitriptylin?

Lave ryggsmerter er en utfordrende tilstand å behandle. Forskning viser ingen signifikant effekt av paracetamol1, gabapentinoider2 og opiater3. Hva skal man da velge som er effektivt, og som gjør liten skade?

I en dobbel-blind, randomisert, kontrollert studie med 146 pasienter ble effekten av lavdose amitriptylin sammenlignet med en kontrollmedisin uten smertestillende effekt for å lindre lave ryggsmerter4. Pasientene ble behandlet i seks måneder. Effektmålene var smertereduksjon, uførhet og fravær fra arbeid.

Lavdose amitriptylin hadde effekt på uførhet etter 3 måneder, men det ga ingen større smertereduksjon enn kontrollmedisinen etter 3 eller 6 måneder. Riktignok hadde både amitriptylin og kontrollmedisinen (benztropin mesylat) smertelindrende effekt - noe som tolkes som en forventningseffekt. Det var minimale bivirkninger.

Amitriptylin er en billig medisin, den tolereres godt og synes å ha effekt på tap av arbeidsevne. Selv om den smertestillende effekten ikke er imponerende, så er amitriptylin et godt alternativ til for eksempel et opiat.

Kilder

Referanser

  1. Saragiotto BT, Machado GC, Ferreira ML. Paracetamol for low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2016(6):CD012230. The Cochrane Library
  2. Shanthanna H, Gilron I, Rajarathinam M, et al. Benefits and safety of gabapentinoids in chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med. 2017;14(8):e1002369. PubMed
  3. Abdel Shaheed C, Maher CG, Williams KA, et al. Efficacy, tolerability, and dose-dependent effects of opioid analgesics for low back pain: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2016;176(7):958-968. PubMed
  4. Urquhart DM, Wluka AE, van Tulder M, et al. Efficacy of low-dose amitriptyline for chronic low back pain. A randomized clinical trial. JAMA Intern Med. Published online October 1, 2018 . doi:10.1001/jamainternmed.2018.4222 DOI