Nyhetsartikkel

Ankelfraktur - 3 eller 6 ukers immobilisering?

Stabile frakturer av fibula i ankelregionen behandles vanligvis med gips i 6 uker. En ny studie tyder på at behandlingstiden kan kortes ned.

Standard behandling i Norge ved stabile frakturer av fibula er støvelgips i 6 uker. Pasienten skal bruke krykker, og kan sette foten nedpå, men ikke belaste fullt.

En finsk forskergruppe har nå gjennomført en randomisert, såkalt «non-inferiority» trial, med blindet evaluering av endepunkt, hvor resultatene etter 3 eller 6 ukers behandling ble sammenlignet. Pasientene hadde en stabil Weber type B ankelfraktur, det vil si uten dislokasjon og med bevart syndesmose1.

Randomisert til tre grupper

Totalt var det 212 pasienter som fullførte studien. Pasientene ble randomisert til tre grupper: (1) seks uker med gips, (2) tre uker med gips eller (3) tre uker med en enkel ortose. Det primære endepunktet var Olerud-Molander Ankle Score (OMAS-skår) etter 52 uker. Sekundære endepunkter var ankelfunksjon, smerter, livskvalitet, ankelbevegelighet og røntgenologisk resultat. Det ble foretatt kontroller etter 6, 12 og 52 uker.

Etter ett år var det ingen forskjeller i OMAS-skår mellom gruppen som ble behandlet med gips i 6 uker og gruppene som ble behandlet med gips eller ortose i tre uker. Samlet var 99% av bruddene grodd, uten forskjeller mellom gruppene.

Konklusjon

Når det gjelder de sekundære endepunktene hadde gruppen som ble behandlet med ortose litt bedre bevegelighet i ankelen, og litt lavere forekomst av DVT – men tallene her er små.

Konklusjonen fra studien er at tre ukers behandling med gips eller ortose ikke er dårligere enn 6 ukers behandling med gips for stabile ankelfrakturer.

Kilder

Referanser

  1. Kortekangas T, Haapasalo H, Flinnkilä T, et al. Three week versus six week immobilisation for stable Weber B type ankle fractures: randomised, multicentre, non-inferiority clinical trial. BMJ 2019; 364: k5432 doi: 10.1136/bmj.k5432 DOI