Nyhetsartikkel

Anosmi etter covid-19

Et karakteristisk tegn ved covid-19 infeksjon er bortfall av luktesans. Hvor vedvarende er dette fenomenet?

Anosmi, bortfall av luktesans, ble tidlig under pandemien et tegn på covid-19 infeksjon1. Men hvor vedvarende er dette bortfallet? Det ønsket forfatterne av en studie publisert i JAMA Network å finne ut2. De fulgte en kohort av pasienter med covid-19 relatert anosmi over 1 år. Studien ble utført i Strasbourg i Frankrike.

Pasientene som inngikk i studien, fikk påvist covid-19 etter en positiv PCR-test og alle hadde mistet luktesansen i mer enn 7 dager. Over en observasjonsperiode på 1 år, ble alle deltakerne bedt om å besvare et spørreskjema hver fjerde måned og hos halvparten ble deres luktefunksjon ble undersøkt med psykososial testing.

97 pasienter inngikk i studien. 69 prosent var kvinner og gjennomsnittsalderen var 39 år. 51 av disse pasientene gjennomgikk både en subjektiv og objektiv luktetest. Etter 4 måneder rapporterte 21 av disse 51 at de hadde fått tilbake full luktesans og bare 1 pasient rapporterte ingen bedring. 43 av 51 pasienter hadde normale luktesans ved objektiv test. De gjenstående 8 pasientene ble fulgt opp ved 8 måneder og 49 av 51 pasienter hadde da objektiv normal luktesans. To pasienter hadde fortsatt nedsatt luktesans etter 1 år.

Blant pasientene som kun rapporterte sine subjektive opplevelser, hadde 13 av 46  pasienter tilfredsstillende luktesans etter 4 måneder og de gjenstående 33 pasientene hadde det etter 12 måneder.

Forfatterne konkluderer at 96 prosent av pasientene i denne studien hadde normal luktesans etter 1 år. Forfatterne mener også at funnene gir støtte til antakelsen om at covid-19 relatert anosmi skyldes perifer inflammasjon3

Kilder

Referanser

  1. Struyf T, Deeks JJ, Dinnes J, et al; Cochrane COVID-19 Diagnostic Test Accuracy Group. Signs and symptoms to determine if a patient presenting in primary care or hospital outpatient settings has COVID-19 disease. Cochrane Database Syst Rev. 2020;7(7):CD013665. doi:10.1002/14651858.CD013665 DOI
  2. Renaud M, Thibault C, Le Normand F, et al. Clinical Outcomes for Patients With Anosmia 1 Year After COVID-19 Diagnosis. JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2115352. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.15352 DOI
  3. Lechien JR, Chiesa-Estomba CM, Beckers E, et al. Prevalence and 6-month recovery of olfactory dysfunction: a multicentre study of 1363 COVID-19 patients. J Intern Med. Published online January 5, 2021. doi:10.1111/joim.13209 DOI