Nyhetsartikkel

Ansiktsmasker - hvor godt beskytter de?

Bruk av ansiktsmasker eller munnbind har vært et kontroversielt tema. Ute i verden ser vi at stadig flere land beordrer eller anbefaler sine innbyggere å bruke munnbind. Noe påbud foreligger ikke i Norge.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kan ansiktsmasker/munnbind bidra til å bremse spredningen av SARS-CoV-2 viruset som forårsaker covid-19? Det enkle svaret er ja. Kombinert med andre forebyggende tiltak som hyppig håndvask og sosial avstand, så bidrar munnbind til å redusere spredningen av viruset.

Folkehelseinstituttet skriver i en oppdatert kunnskapsoppsummering tidlig i august om munnbind at det etter hvert kan bli aktuelt å anbefale munnbind også i Norge1. 29. oktober skriver FHI: "I situasjoner med høyt smittepress og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning. Bruk av munnbind kan komme i tillegg til, men ikke erstatte andre tiltak. De viktigste tiltakene for å hindre smitte med koronavirus er å holde avstand til andre, praktisere god hånd- og hostehygiene og holde seg hjemme ved sykdom."

Internasjonalt har holdningen til bruk av munnbind endret seg siden i vår. I starten av pandemien visste ikke ekspertene i hvilken grad covid-19 kunne spre seg før symptomene kom. Eller at noen mennesker kunne ha covid-19 uten å ha symptomer. Begge disse gruppene kan spre viruset til andre. Denne erkjennelsen har ført til at WHO nå inkluderer munnbind som en av sine anbefalinger for å begrense spredningen av viruset2.

I sine anbefalinger (senest oppdatert 9. oktober) understreker WHO at bruk av maske alene ikke er tilstrekkelig beskyttelse mot covid-19. Du bør holde en fysisk avstand på minst 1 meter til andre, vaske hendene ofte og unngå å ta på ansiktet og masken.

Det skilles mellom medisinske masker og stoffmasker.

Medisinske masker er laget av minst tre lag med syntetisk, ikke-vevd materiale og finnes i ulike tykkelser. De kan beskytte mennesker som bruker dem, mot å bli infisert, samt at de kan hindre at de som er infiserte, sprer viruset. WHO anbefaler at følgende grupper bruker medisinske masker:

  • Helsearbeidere
  • Enhver med symptomer som tyder på covid-19, inkludert personer med milde symptomer
  • Mennesker som pleier mistenkte eller bekreftede tilfeller av covid-19 utenfor helseinstitusjoner

Medisinske masker anbefales også for personer i risikogrupper når de er i områder med risiko for smitte, og det ikke er mulig å holde en avstand på minst 1 meter til andre:

  • Personer over 60 år
  • Personer i alle aldre med underliggende sykdommer

Det har vært usikkerhet om hvilken effekt ikke-medisinske, stoffmasker har. Dette er ansiktsmasker som kan kjøpes kommersielt, som er fabrikk- eller hjemmesydde, og som ikke er standardiserte på samme måte som medisinske masker. Det finnes ulike typer ansiktsmasker, men de skal dekke nese, munn og hake og være sikret med elastiske bånd. De bør bestå av flere lag, kan vaskes og brukes på nytt3. Sannsynligvis holder det å vaske dem ved 40 grader sammen med andre tekstiler.

Det finnes ikke vitenskapelige kvalitetsstudier som kan demonstrere stoffmaskers beskyttende effekt.

I situasjoner med stor potensiell smitterisiko, der man har liten mulighet til å holde forsvarlig avstand til andre, for eksempel på offentlig transport, i butikker og i andre lukkede eller tettpakkede omgivelser, så er rådet fra WHO at nasjonale helsemyndigheter oppfordrer befolkningen til å bruke ikke-medisinske ansiktsmasker. Som for medisinske masker gjelder det at stoffmasker ikke er tilstrekkelige alene til å gi god beskyttelse. Du må i tillegg bestrebe deg på å holde en fysisk avstand til andre på minimum 1 meter, vaske hendene hyppig og unngå å ta på ansiktet og masken når den er på.

Ifølge FHI må tøymunnbindene følge Norsk Standard https://www.standard.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helse/munnbind-og-standarder/ når det gjelder tøykvalitet og tykkelse o.l.

Det er ikke nødvendig å bruke ansiktsmasker når du er for deg selv, for eksempel i bilen eller du er ute og går uten at du møter andre mennesker.

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Oppdatert kunnskapsoppsummering om munnbind. Publisert 31.07.2020. www.fhi.no
  2. World Health Organization. Masks and covid-19. Published 7 June 2020. www.who.int
  3. About cloth face coverings. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html. Accessed June 30, 2020.