Nyhetsartikkel

Anti-CCP i diagnostikken av revmatisk sykdom

Anti-CCP er en markør for revmatoid artritt, men prøven kan også være positiv ved andre revmatiske eller systemiske sykdommer. Hva er sensibiliteten av anti-CCP ved de ulike sykdommene?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Anticyklisk citrullinert peptid antistoffer (anti-CCP) anses som spesifikk markør for revmatoid artritt (RA) og er inkludert i de reviderte kriteriene for diagnostikk av RA. Disse antistoffene påvises imidlertid også hos pasienter med andre typer kronisk inflammatorisk revmatisme.

Formålet med den aktuelle studien var å finne prevalens av positiv anti-CCP hos pasienter med ikke-RA sykdom, å fastslå den diagnostiske verdien av anti-CCP i diagnostikken av RA, å spesifisere de kliniske karakteristika til ikke-RA pasienter som hadde positiv anti-CCP og bestemme den diskriminatoriske verdien av mengden (serologisk nivå) av anti-CCP hos pasienter med ulike sykdommer1.

Metode

Det ble utført en observasjonell og deskriptiv studie. Alle målinger av anti-CCP som ble rekvirert ved to revmatologiske avdelinger over en periode på 18 måneder, ble analysert. Slike målinger ble rekvirert for totalt 1162 pasienter. Anti-CCP nivåene ble bestemt ved hjelp av Euro Diagnostica ELISA kit, og verdier >/= 25 U ble definert som positive. Diagnosen til den revmatiske tilstanden var behandlende leges ansvar.

Resultater

Anti-CCP antistoffer ble påvist hos 357 (30.7%) av de 1162 pasientene. Prevalens av anti-CCP var:

Revmatoid artritt292/417 = 70.0%
Psoriatisk artritt13/122 = 10.6%
Uklassifisert revmatisme13/62 = 20.9%
Sjögrens syndrom11/33 = 33.3%
Systemisk lupus erytematosus5/30 = 16.6%
Sammensatt bindevevssykdom3/28 = 10.7%
Systemisk sklerose3/36 = 8.3%
Juvenil artritt7/44 = 15.9%
Ikke-inflammatorisk sykdom6/220 = 2.7%

Blant pasienter med positiv anti-CCP var gjennomsnittlig nivå 869.4 (+/- 978.4) U/ml, og det var ingen signifikant forskjell mellom RA [854.8 (+/- 959.8) U/ml] og noen av ikke-RA tilstandene [922.7 (+/- 1070.0) U/ml].

Konklusjon

Anti-CCP er en avgjørende markør for RA, men prøven kan være positiv også ved andre inflammatoriske, systemiske eller mekaniske sykdommer. I denne store kohorten av pasienter var påvisning av andregenerasjons anti-CCP (anti-CCP2) antistoffer nyttig i diagnostikken av RA (70% sensitivitet og 91.3% spesifisitet), men måling av nivåene til disse antistoffene synes ikke å gi ytterligere differensialdiagnostisk verdi blant pasienter som er anti-CCP2-positive.

Kilder

Referanser

  1. Payet J, Goulvestre C, Biale L, et al. Anticyclic Citrullinated Peptide Antibodies in Rheumatoid and Nonrheumatoid Rheumatic Disorders: Experience with 1162 Patients. J Rheumatol. 2014 Oct 1. pii: jrheum.131375.