Nyhetsartikkel

Antibiotika eller appendektomi ved akutt appendisitt?

Er konservativ behandling med antibiotika et godt alternativ til kirurgi ved akutt appendisitt?

Antibiotikabehandling av appendisitt blir beskrevet som en akseptabel førstelinjebehandling1 basert på resultater fra flere randomiserte studier2. Selv om vi har gode data på den kortsiktige effekten av antibiotika vs appendektomi, så er det færre data på hvordan det går på lengre sikt. Det er bakgrunnen for den aktuelle studien publisert i New England Journal of Medicine3.

Studien var en randomisert, noninferiority-studie der forskerne sammenlignet en 10-dagers kur med antibiotika med appendektomi ved behandling av pasienter med akutt appendisitt. Totalt 1552 voksne, hvorav 414 hadde appendikolitt (forstenet avføring som blokkerer appendix), ble randomisert til antibiotika eller kirurgi (n = 776 i hver gruppe). Antibiotika var ikke dårligere enn appendektomi etter 30 dager ifølge forfatterne av studien. Imidlertid hadde 29 prosent av deltakerne i antibiotikagruppen gjennomgått appendektomi innen 90 dager. Komplikasjoner var mer vanlige i antibiotikagruppen enn i appendektomigruppen (henholdsvis 8,1 vs 3,5 per 100 deltakere; RR, 2,28). Deltakere med appendikolitt hadde høyere risiko for appendektomi og komplikasjoner enn de uten appendikolitt. Hyppigheten av alvorlige bivirkninger var 4,0 per 100 deltakere i antibiotikagruppen og 3,0 per 100 deltakere i appendektomigruppen (RR, 1,29).

Ved oppfølging hadde 40 prosent i antibiotikagruppen gjennomgått appendektomi innen 1 år etter den akutte hendelsen og 46 prosent etter 2 år. Fortsatt var appendektomi hyppigere blant de med appendikolitt.

En annen tilsvarende studie med 7 års oppfølging, viste at pasienter som fikk utført appendektomi, var mer fornøyde, og de som ble behandlet med antibiotika og som senere måtte opereres, hadde ønsket seg en annen initial behandling4.

En metaanalyse av 11 studier viste at antibiotikabehandlede pasienter hadde færre komplikasjoner og kortere sykehusopphold, men lavere effektivitetsrate og høyere residivrate5.

Selv om den aktuelle studien gir sterk støtte til å gjøre appendektomi når det foreligger appendikolitt, så er konservativ behandling med antibiotika et alternativ, men det forutsetter at pasienten er informert om den økte risikoen for ny betennelse og behov for kirurgi på et senere tidspunkt.

Kilder

Referanser

  1. American College of Surgeons. COVID-19 guidelines for triage of emergency general surgery patients. 2020. www.facs.org
  2. Sallinen V, Akl EA, You JJ, et al. Meta-analysis of antibiotics versus appendicectomy for non-perforated acute appendicitis. Br J Surg 2016;103:656-667. DOI: 10.1002/bjs.10147 DOI
  3. CODA Collaborative, Davidson GH, Flum DR, et al. Antibiotics versus Appendectomy for Acute Appendicitis - Longer-Term Outcomes published online ahead of print, 2021 Oct 25. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMc2116018. doi:10.1056/NEJMc2116018 DOI
  4. Sippola S, Haijanen J, Viinikainen L, et al. Quality of Life and Patient Satisfaction at 7-Year Follow-up of Antibiotic therapy vs Appendectomy for Uncomplicated Acute Appendicitis. JAMA Surg. 2020;155(4):283-289. Doi: 10.1001/jamasurg.2019.6028 DOI
  5. Yang Z, Sun F, Ai S, et al. Meta-analysis of studies comparing conservative treatment with antibiotics and appendectomy for acute appendicitis in the adult. BMC Surg. 2019;19(1):110. Doi: 10.1186/s12893-019-0578-5 DOI