Nyhetsartikkel

Antiblodplate terapi etter hjerneblødning

Hva er risikoen for en ny hjerneblødning etter at en pasient på forebyggende antiblodplate terapi tidligere har hatt en hjerneblødning.

Antiblodplate terapi reduserer risikoen for større vaskulære hendelser blant mennesker med trombotisk sykdom, selv om det kan øke risikoen for intrakraniel blødning. Pasienter som overlever en intracerebral blødning, er i risiko for både hemorrhagiske og okklusive vaskulære hendelser, men om det er trygt å bruke antiblodplate terapi etter en episode med intracerebral blødning og om risikoen er større enn en eventuell reduksjon av risikoen for okklusiv vaskulær sykdom, vet vi ikke.

RESTART studien (The REstart or STop Antithrombotics Randomised Trial) var en prospektiv, randomisert, parallell-gruppe studie som foregikk ved 122 sykehus i Storbritannia1. Inkludert i studien var voksne over 18 år som brukte antitrombotisk terapi for å forebygge okklusiv vaskulær sykdom, men som hadde utviklet en intracerebral blødning, som stanset den antitrombotiske behandlingen og overlevde de første 24 timene.

Pasientene ble randomisert til enten å starte med antiblodplate terapi eller å unngå det. Deltakerne ble fulgt i opptil 5 år, og den primære utfallsvariabelen var eventuell oppståelse av en ny symptomatisk intracerebral blødning.

I perioden 2013 til 2018 ble 537 pasienter inkludert i studien med en mediantid på 76 dager etter den intracerebrale blødningen. 268 startet og 269 skulle unngå antiblodplate terapi. Deltakerne ble fulgt for en median på 2.0 år.

12 (4 prosent) av de 268 på antiblodplate terapi fikk en ny intracerebral blødning sammenlignet med 23 (9 prosent) av de som ikke fikk slik behandling (justert hazard ratio 0.51, 95% KI 0.25-1.30). 18 (7 prosent) av de i antiblodplate terapi-gruppen opplevde større hemorrhagiske hendelser sammenlignet med 25 (9 prosent) i gruppen uten slik behandling (HR 0.71, 95% KI 0.39-1.30). Og 39 (14 prosent) i gruppen med antiblodplate terapi opplevde større okklusive vaskulære hendelser sammenlignet med 38 (14 prosent) i gruppen som unngikk slik behandling (HR 1.02, 95% KI 0.65-1.60).

Resultatene viser en beskjeden økning i risikoen for ny episode med intracerebral blødning hos pasienter som bruker antiblodplate terapi som forebyggende behandling for å unngå okklusiv vaskulær sykdom når de tidligere har utviklet intracerebral blødning. Forfatterne konkluderer at risikoen for ny intracerebral blødning er sannsynligvis for liten til å overstige de etablerte fordelene med antiblodplate terapi som sekundærforebygging.

Kilder

Referanser

  1. RESTART Collaboration. Effects of antiplatelet therapy after stroke due to intracerebral haemorrhage (RESTART): a randomised, open-label trial. Lancet. 2019 May 21. pii: S0140-6736(19)30840-2 . www.thelancet.com