Nyhetsartikkel

Antidepressiva og suicidforsøk blant barn

Det er bekymring for at bruk av antidepressiva blant barn og unge øker risikoen for selvmordsforsøk. Denne studien så på mulige forskjeller i andel selvmordsforsøk knyttet til de mest brukte antidepressiva.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Studier som viser mulig økt risiko for suicidal atferd blant barn og unge behandlet med selektive serotonin reopptaks hemmere (SSRIs) og serotonin-noradrenalin reopptaks hemmmere (SNRIs)1, har skapt bekymring blant pasienter, familier og helsepersonell. Både amerikanske, europeiske og norske myndigheter advarer mot bruk av SSRIs og SNRIs hos barn av denne grunn. Det eneste preparatet som kan anbefales, er fluoksetin, selv om den terapeutiske effekten er beskjeden2.

Den aktuelle studien var laget for å sammenligne risikoen for medisinsk behandlede selvmordsforsøk blant brukere av sertralin, paroksetin, citalopram, escitalopram og venlafaksin med bruken av fluoksetin3.

Materiale og metode

Studien var en retrospektiv kohortstudie med 36.842 barn i alderen 6 til 18 år som inngikk i Tennessee Medicaid i perioden fra 1995 til 2006, og som var nye brukere av ett av de aktuelle antidepressive medikamentene. Det vil si at de ikke hadde fått resept på antidepressiva i de foregående 365 dagene. Medisinsk behandlede selvmordforsøk ble identifisert ved hjelp av Medicaid-filer og -journaler og bekreftet ved en gjennomgang av den medisinske journalen.

Resultater

Totalt 419 av de inkluderte barna/ungdommene hadde et medisinsk behandlet selvmordforsøk bekreftet ved gjennomgang av deres journal, inkludert 4 som gjennomførte selvmord. Andelen med bekreftede selvmordsforsøk blant brukere av de aktuelle antidepressiva varierte fra 24.0 per 1000 personår til 29.1 per 1000 personår. Justert andel av selvmordsforsøk varierte lite blant brukere av SSRI og SNRI antidepressiva sammenlignet med brukere av fluoksetin. Brukere av flere samtidige antidepressiva hadde økt risiko for selvmordsforsøk.

Konklusjon

I denne populasjonsbaserte studien av barn som nylig hadde begynt med et antidepressivum, var det ingen bevis for at forekomsten av selvmordsforsøk var forskjellig mellom de vanligst forskrevne SSRI og SNRI antidepressiva.

Kilder

Referanser

  1. Hammad TA, Laughren T, Racoosin J. Suicidality in pediatric patients treated with antidepressant drugs. Arch Gen Psychiatry 2006; 63: 332-39.
  2. Hetrick SE, McKenzie JE, Cox GR, Simmons MB, Merry SN. Newer generation antidepressants for depressive disorders in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD004851. Cochrane (DOI)
  3. Cooper WO, Callahan ST, Shintani A, et al. Antidepressants and suicide attempts in children. Pediatrics. 2014 Feb;133(2):204-10. doi: 10.1542/peds.2013-0923. Epub 2014 Jan 6.