Informasjon

Antidiabetika - hva er det beste andrevalget?

Hvilke antidiabetika egner seg best i kombinasjon med metformin? En stor metaanalyse har sammenlignet de ulike legemidlene.

Temaside om Korona

De fleste retningslinjer anbefaler metformin som førstevalg ved medikamentell behandling av type 2-diabetes. Valg av andrelinje medikament mangler imidlertid full konsensus. I en metaanalyse var forskernes ambisjon å granske hvilke antidiabetika som kombinert med metformin, ga de mest tilfredsstillende endringene i HbA1c, lavest risiko for hypoglykemi og endringer i kroppsvekt1.

Metode og materiale

Det ble søkt i PubMed og Cochrane Central Register of Controlled Trials etter randomiserte, kontrollerte studier (RCTs) publisert på engelsk før desember 2011. Det ble gjort direkte og indirekte sammenligninger av ulike behandlinger ved å bruke en såkalt Bayesisk nettverk metaanalyse.

Trettini RCTs som involverte 17.860 individer, ble inkludert i studien.

Resultater

Glukagon-liknende-peptid-1 (GLP-1) analoger ga større reduksjon i HbA1c enn sulfonylurea, glinidiner, thiazolidindioner, alfa-glukosidase-hemmere og DPP-4-hemmere (varierte mellom -0,20% til -0,36%, alle signifikante forskjeller) og var sammenlignbart med basal insulin og bifasisk insulin. HbA1c-reduksjonen var større for sulfonylurea sammenlignet med DPP-4-hemmere (-0,12%) og for bifasisk insulin sammenlignet med glinider (-0,36%).

Sammenlignet med placebo var risikoen for hypoglykemi økt for sulfonylurea, glinider, basalinsulin og bifasisk insulin.

Vektøkning forekom med sulfonylurea, glinider, thiazolidindioner, basalinsulin og bifasisk insulin. Vekttap forekom med alfa-glukosidase-hemmere og GLP-1 analoger.

Konklusjoner

Bifasisk insulin, GLP-1 analoger og basalt insulin ble rangert som de tre beste medikamentene når det gjaldt reduksjon i HbA1c. GLP-1 analoger økte ikke risikoen for hypoglykemi og ga en signifikant vektreduksjon. De fleste perorale antidiabetika hadde samme effekt på HbA1c, men noen stoffer hadde lavere risiko for hypoglykemi og økt vekt.

På tross av at det er statistisk signifikante forskjeller, må man vel kunne si at den kliniske signifikansen av de påviste forskjellene i denne metaanalysen er beskjedne.

Digitalt seminar om type 2-diabetes

Her finner du seminaret.

Kilder

Referanser

  1. Liu SC, Tu YK, Chien MN, Chien KL. Effect of antidiabetic agents added to metformin on glycaemic control, hypoglycaemia and weight change in patients with type 2 diabetes: a network meta-analysis. Diabetes Obes Metab 2012 Sep;14(9):810-20.