Nyhetsartikkel

Antihypertensiva - kveldsdose vs morgendose

Når er det beste tidspunktet for å ta blodtrykksmedisin - om kvelden eller om morgenen? En britisk studie har sett på dette.

Hypertensjon er en sentral risikofaktor for kardiovaskulær sykdom1. Adekvat blodtrykkskontroll reduserer risikoen for større kardiovaskulære hendelser som hjerteinfarkt, hjerneslag og død2. Studier av 24 timers ambulant overvåking viser at blodtrykket har en døgnrytme, med lavere trykk under nattesøvnen, etterfulgt av en økning på morgenen. Risikoen for ugunstige kardiovaskulære utfall er økt blant mennesker som ikke har den typiske variasjonen i døgnrytmen, men som har redusert, reversert eller store døgnvariasjoner i blodtrykket3-4. Tidsmessig er kardiovaskulære hendelser assosiert med blodtrykksstigningen på morgenkvisten5. Derfor har det blitt foreslått at antihypertensiva bør inntas om kvelden for å normalisere blodtrykkets døgnrytme.

Flere studier har sammenlignet effekten av kvelds- versus morgendosering av antihypertensiva og har vist motstridende resultater. En nylig publisert systematisk oversikt6 fant kun to randomiserte studier som sammenlignet kardiovaskulært utfall ved kvelds- versus morgendosering. Konklusjonen var at kveldsinntak av antihypertensiva førte til færre kardiovaskulære hendelser, samtidig som det ble observert at det var lettere å glemme kveldsdosen enn morgendosen. Eksperter har uttrykt skepsis til kvaliteten på de to studiene som inngikk i metaanalysen. En større, uavhengig studie har vært etterspurt.

Formålet med den aktuelle prospektive, randomiserte studien publisert i The Lancet7 - The TIME study - var å undersøke om kveldsdosering av vanlige antihypertensiva hadde en gunstigere effekt på kardiovaskulære hendelser enn morgendosering blant pasienter med hypertensjon. Pasientene ble fulgt opp over en mediantid på 5,2 år. Det primære utfallsmålet var vaskulær død eller sykehusinnleggelse for ikke-fatalt hjerteinfarkt eller ikke-fatalt hjerneslag.

21 104 personer inngikk i studien. Gjennomsnittsalderen ved studiestart var 65 år og 43 prosent var kvinner. En primær endepunktshendelse forekom hos 362 (3,4 prosent) av de som tok kveldsdose og hos 390 (3,7 prosent) av de som tok morgendose. Det ga et ujustert hazard ratio på 0.95 og et 95% konfidensintervall på 0,83 til 1,10 - et ikke-signifikant resultat.

Ifølge forfatterne forteller resultatet at kveldsdosering av vanlig antihypertensiv medisin ikke var forskjellig fra morgendosering når det gjelder alvorlige kardiovaskulære utfall. Pasienter kan informeres om at de kan ta sine vanlige antihypertensive medisiner på det tidspunktet som passer for den enkelte og som minimerer eventuelle uønskede effekter.

Kilder

Referanser

  1. GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1223-1249. doi:10.1016/S0140-6736(20)30752-2 DOI
  2. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Pharmacological blood pressure lowering for primary and secondary prevention of cardiovascular disease across different levels of blood pressure: an individual participant-level data meta-analysis. Lancet 2021; 397(10285): 1625-1636. doi:10.1016/S0140-6736(21)00590-0 DOI
  3. Fagard RH, Thijs L, Staessen JA, Clement DL, De Buyzere ML, De Bacquer DA. Night-day blood pressure ratio and dipping pattern as predictors of death and cardiovascular events in hypertension. J Hum Hypertens. 2009;23(10):645-653. doi:10.1038/jhh.2009.9 DOI
  4. Salles GF, Reboldi G, Fagard RH, et al. Prognostic Effect of the Nocturnal Blood Pressure Fall in Hypertensive Patients: The Ambulatory Blood Pressure Collaboration in Patients With Hypertension (ABC-H) Meta-Analysis. Hypertension. 2016;67(4):693-700. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06981 DOI
  5. Kario K. Morning surge in blood pressure and cardiovascular risk: evidence and perspectives. Hypertension. 2010;56(5):765-773. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.157149 DOI
  6. Stergiou G, Brunström M, MacDonald T, et al. Bedtime dosing of antihypertensive medications: systematic review and consensus statement: International Society of Hypertension position paper endorsed by World Hypertension League and European Society of Hypertension. J Hypertens. 2022;40(10):1847-1858. doi:10.1097/HJH.0000000000003240 DOI
  7. Mackenzie IS, Rogers A, Poulter NR, et al. Cardiovascular outcomes in adults with hypertension with evening versus morning dosing of usual antihypertensives in the UK (TIME study): a prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint clinical trial. Lancet. 2022;400(10361):1417-1425. doi:10.1016/S0140-6736(22)01786-X DOI