Nyhetsartikkel

Antikoagulantia og NSAIDs og screening på kolorektal kreft

Mange personer som screenes på kolorektal kreft, bruker perorale antikoagulantia eller NSAIDs. Hvilken innvirkning har det på avføringsprøvene?

De fleste screeningprogram for kolorektal kreft baserer seg på avføringsprøver og fekal immunokjemisk testing (FIT). Mange av de som screenes, bruker perorale antikoagulantia (OACs) eller NSAIDs, noe som kan medføre blødning fra både benigne og premaligne lesjoner i kolon. En metaanalyse har sett på hvilken effekt bruk av OACs og NSAIDs har på FIT resultatene1.

Datamaterialet bestod av 8 originalstudier. Totalt ble 3563 deltakere med en positiv FIT inkludert. Den primære utfallsvariabelen var positiv prediktiv verdi av FIT ved fremskreden neoplasi sammenholdt med bruk av OACs eller NSAIDs.

Bruk av OACs ga en positiv prediktiv verdi på 38 prosent (95% KI 33.9 til 41.4) sammenlignet med 40 prosent (95% KI 38.5 til 42.1) for ikke-brukere. Blant aspirin/NSAIDs brukere var positiv prediktiv verdi 38 prosent (95% KI 33.8 til 42.9) sammenlignet med 39 prosent (95% KI 37.5 til 41.3) for ikke brukere.

Konklusjon: Nøyaktigheten av fekal immunokjemisk testing påvirkes ikke av OACs eller aspirin/NSAIDs bruk. Det er ikke nødvendig midlertidig å stanse bruken av OACs og NSAIDs for de som skal ta avføringsprøver til kolorektal screening.

Kilder

Referanser

  1. Nieuwenburg SAV, Vuik FER, Kruip MJHA, et al. Effect of anticoagulants and NSAIDs on accuracy of faecal immunochemical tests (FITs) in colorectal cancer screening: a systematic review and meta-analysis. Gut 2019;68:866-872. gut.bmj.com