Nyhetsartikkel

Antikoagulasjon før sykehusinnleggelse - beskytter mot alvorlig covid-19?

Covid-19 er assosiert med økt risiko for koagulopati og endoteliopati. Hvilken betydning har antikoagulasjon for prognosen?

Covid-19 er en luftveissykdom assosiert med økt tromboserisiko og endoteliale forstyrrelser. På den bakgrunn er det foreslått flere retningslinjer om antikoagulasjon. I denne studien fra Frankrike pubisert i Journal of the American Heart Association var formålet å se på om antikoagulasjonsbehandling påvirker risikoen for å utvikle alvorlig covid-191.

2878 pasienter innlagt i sykehus ble inkludert i studien, av disse hadde 382 blitt behandlet med perorale antikoagulasjonsmidler før sykehusinnleggelsen.

Etter justering for konfundere fant forfatterne at antikoagulasjonsbehandling før sykehusinnleggelsen ga en bedre prognose (hazard ratio 0.70, 95% KI 0.55-0.88) i form av færre overføringer til intensivenheter, færre tilfeller av alvorlig sykdom og/eller død. Antikoagulasjonsbehandling som ble startet under sykehusoppholdet, var ikke forbundet med noen bedring i utfallet.

Resultatene tyder på at tidlig oppstart av antikoagulasjon ved påvist covid-19 infeksjon kan bidra til å forebygge koagulopati og endoteliopati assosiert med covid-19, og føre til en bedre prognose.

Det er viktig å bemerke at dette ikke var en randomisert, kontrollert studie.

Kilder

Referanser

  1. Chocron R, Galand V, Cellier J, et al. Anticoagulation prior to hospitalization is a potential protective factor for COVID-19: insight from a French multicenter cohort study published online ahead of print, 2021 Feb 8. J Am Heart Assoc. 2021;e018288. doi:10.1161/JAHA.120.018624 DOI