Informasjon

Antioksidanter og risiko for hjerneslag og demens

Høyt inntak av spesifikke antioksidanter som frukt og grønnsaker synes å beskytte hjernen bedre mot hjerneslag og demens enn hva det totale antioksidantinntaket gjør.

Bakgrunn

Tidligere studier har vist at inntak av spesifikke antioksidanter kan bidra til å minske risikoen for hjerneslag og demens. Høyt inntak av frukt og grønnsaker synes å være gunstig for risikoen for hjerneslag, mens bær bevarer den kognitive funksjonen lengre.

I Rotterdam-studien ble eldre hollandske personer fulgt over en lengre periode1. Målet var å studere totalinntaket av antioksidanter i kosten, og om dette hadde noen innvirkning på risikoen for hjerneslag eller demens.

Materiale og metode

Rotterdam-studien startet i 1990 for å se på risikofaktorer for kronisk sykdom blant eldre. Ved starten av studien fylte deltakerne ut et omfattende spørreskjema om deres kosthold. Det omfattet detaljer om inntak av 170 spesifikke typer mat.

Spørreskjemaet ble utfylt bare en gang, men forskerne bak studien mener det er en ganske god antakelse at eldre mennesker i liten grad endrer sitt kosthold over tid.

Antioksidantmengdene i de ulike matslagene ble kalkulert ved bruk av en standardisert "antioksidant mattabell" utviklet ved Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo. Tabellen inkluderer målinger av 3000 forskjellige matsorter fra hele verden.

Deltakerne ble fulgt opp hver 3.-4. år over en 14-årsperiode med screeningtester på demens (bl.a. MMS) - ved tegn på demens ble deltakeren undersøkt grundigere med andre tester og med vurdering av nevrolog eller nevropsykolog. Deltakerne ble også nøye fulgt opp for å se om det dukket opp tegn til demens eller hjerneslag ved å ha tilgang til personenes elektroniske pasientjournaler.

Resultater

Totalt inngikk 5395 demensfrie deltakere 55 år eller eldre i studien. Median oppfølgingstid var 13,8 år. Ca. 600 pasienter utviklet demens og et tilsvarende antall fikk hjerneslag.

Multivariable analysemetoder viste ingen sammenheng mellom antioksidantskår og risiko for demens eller hjerneslag.

Diskusjon

Forskerne bak studien forteller at de viktigste antioksidantkildene i studien var te og kaffe, som stod for 90% av variasjonen i antioksidantinntak i befolkningsgruppen.

Den amerikanske Nurses' Health Study viste det samme, at det totale antioksidantinntaket ikke var assosiert med nedsatt kognitiv funksjon, og at kaffe og te utgjorde hovedkildene av antioksidanter også i den studien. Men den viste lavere kognitiv svikt blant dem som hadde et høyt inntak av bær.

En italiensk studie har vist at det totale antioksidantinntaket var forbundet med redusert risiko for iskemisk hjerneslag, men i denne studien var det et høyere inntak av antioksidanter fra frukt, grønnsaker og alkoholholdige drikker og et lavere bidrag fra te og kaffe.

Kombinerer man resultatene fra disse studiene, ser det ut til at det ikke er det totale inntaket av antioksidanter som er av betydning, men heller de spesifikke antioksidantkildene som personene inntar.

Kilder

Referanser

  1. Devore EE, Feskens E, Ikram A et al. Total antioxidant capacity of the diet and major neurologic outcomes in older adults. Neurology 2013; 80: 904-10. doi:10.1212/WNL.0b013e3182840c84. DOI