Nyhetsartikkel

Aortadisseksjon

Aortadisseksjon er en livstruende tilstand med plutselig innsettende sterke smerter i brystet, eventuelt i ryggen eller i magen. Det skilles mellom type A og B.

Aortadisseksjon er en relativt uvanlig tilstand. Den presenterer seg akutt som en katastrofal sykdom med betydelige bryst- eller ryggsmerter og akutt hemodynamisk kollaps. Patofysiologisk oppstår en rift i intima og media i aorta. Blod strømmer inn i aortaveggen og dissekerer media fri fra adventitia (i motsetning til et aneurisme som omfatter hele veggen). Disseksjonene klassifiseres som akutte (< 14 dager), subakutte (15-90 dager) og kroniske (>90 dager)1.

Tidlig og nøyaktig diagnose og behandling er avgjørende for overlevelse. Likevel er dødeligheten høy.

Død fra aortadisseksjon kan skyldes ruptur av en proksimal disseksjon inn i perikard som utløser hjertetamponade eller blødning inn i pleurarommet, disseksjon inn i aortaklaffannulus som fører til alvorlig aortainsuffisiens, obstruksjon av koronararterieostia som fører til myokardinfarkt, eller endeorgansvikt på grunn av obstruksjon av grener fra abdominalaorta.

Det skilles mellom to hovedtyper aortadisseksjon2:

  • Type A: Involverer aortarot og aorta ascendens
  • Type B: Descenderende del av aorta uten affeksjon av ascendens

Formålet med denne danske populasjonsbaserte epidemiologiske studien publisert i Circulation3 var å undersøke kliniske karakteristika samt insidens og mortalitets rater for type A og B aortadisseksjon.

Av 5018 registrerte tilfeller av aortadisseksjon i perioden 1996 til 2016 hadde forskerne adekvate data på 3023 pasienter. 60 prosent hadde type A og 40 prosent type B. 67,5 prosent og 67,0 prosent var menn, og gjennomsnittsalderen var 63,5 og 67,5 år. De mest prevalente komorbide tilstanden for type A var hypertensjon (55 prosent), thorakalt aortaaneurisme  (15 prosent) og KOLS (13 prosent). For type B var de tilsvarende tallene 64 prosent, 7,5-12,0 prosent og 16 prosent.

Gjennomsnittlig årlig insidens var 4,2 per 100.000 - høyest for type A (2,2 vs 1,5 per 100.000). 30 dagers mortalitet var henholdsvis 22 prosent og 14 prosent. Justerte 5-års mortalitetsrater hadde hazard ratioer på 3,2 (type A) og 2,1 (type B) sammenlignet med en hypertensiv populasjon. 

Oppsummert skriver forfatterne at hypertensjon, aortaaneurisme og KOLS var de mest prevalente komorbiditeter. 30-dagers mortalitet viste ingen kjønnsforskjell. 5-års mortalitet var høyere for type A enn B. Hvis pasienten overlevde de første 30 dagene etter den akutte disseksjonen, var mortaliteten for type A omtrent den samme som for en hypertensiv populasjon, mens mortalitetsraten for type B var signfikant høyere.

Kilder

Referanser

  1. Erbel R, Aboyans V, Boileau C, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: Document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2014;35(41):2873-2926. doi:10.1093/eurheartj/ehu281 DOI
  2. Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, et al. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease. Circulation. 2010;121:e266-e369. DOI: 10.1161/CIR.0b013e3181d4739e DOI
  3. Obel LM, Lindholt JS, Lasota AN, et al. Clinical Characteristics, Incidences, and Mortality Rates for Type A and B Aortic Dissections: A Nationwide Danish Population-Based Cohort Study From 1996 to 2016. Circulation. 2022;146(25):1903-1917. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061065 DOI