Nyhetsartikkel

Årlig vaksine mot covid?

Amerikanske helsemyndigheter ønsker å forenkle vaksineopplegget for covid-19 ved å anbefale en årlig vaksine, akkurat som for influensa.

The U.S. Food and Drug Administration, FDA, foreslår at det anbefales en årlig vaksine1. Sammensetningen av vaksinen vil kunne bli bestemt i juni måned hvert år og rettes mot de mest truende virusvariantene på det tidspunktet. Vaksineringen vil så bli utført på høsten fra senest september måned når folk begynner å trekke innendørs og eksponeringen øker. Noen mennesker som eldre og immunsvekkede kan behøve mer enn én dose. Endelig bekreftelse på om forslaget fra FDA blir tatt til følge, forventes om noen dager.

Kanskje kan vaksineringen mot influensa og covid-19 skje samtidig. Se tidligere artikkel om dette.

Erfaringer fra USA viser at langt færre har fått en påfyllingsdose med den bivalente covid-19 vaksinen enn den store oppslutningen som var om primærvaksinen. I USA var vaksinedekningen omkring 90 prosent for primærvaksinen, mens bare 15 prosent har fått den siste påfyllingsdosen. I Norge er per 22. januar 73 prosent i aldersgruppen 75 år og eldre og 60 prosent blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose vaksine mot covid-19 - siden september med den bivalente vaksinen2.

Halvparten av den amerikanske befolkningen følger anbefalingene om årlig influensavaksine. For inneværende sesong var i Norge per 22. januar 63 prosent av personer over 65 år vaksinert mot influensa2

Fire ulike vaksiner ble godkjent for primærvaksinering i USA: Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Jcovden (Jansen) og Nuvaxovid (Novavax, Inc). Spikevax og Comirnaty er mRNA-vaksiner og bare disse ble oppdatert til å bli bivalente vaksiner - og det er kun disse som er tilgjengelige i Norge for øyeblikket. Den nye komponenten i den bivalente vaksinen er rettet mot omikron BA.1. Foreløpige forskningsdata tyder på at den bivalente vaksinen har effekt også mot nyere varianter, men effekten er klart dårligere enn den var ved primærvaksinasjonen. Siden september 2022 har den bivalente vaksinen vært brukt i Norge.

Det store antallet mutasjoner av omikron, og den fortsatte utviklingen av viruset, er en bekymring for potensiell manglende effekt av vaksinen. Dagens situasjon er at bare mRNA-vaksinene kan endres raskt og produseres i høyt nok tempo til å være optimalt oppdatert ved vaksinering på høsten.

FDA ønsker at det i fremtiden utvikles bare en vaksineformulering som brukes både til primærvaksinering og som påfyllingsdose over hele verden, og at dette besluttes og koordineres av Verdens helseorganisasjon.

Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning om å følge dette forslaget fra FDA.

Kilder

Referanser

  1. FDA. Future Vaccination Regimens Addressing COVID-19. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting January 26, 2023. www.fda.gov
  2. Ukesrapport uke 3. Covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner. Folkehelseinstituttet, 22. januar 2023. www.fhi.no