Nyhetsartikkel

ASA hos pasienter som opereres

Salisylat brukes til å forebygge tromboemboliske episoder blant risikopasienter. Hvilken effekt har slik behandling i forbindelse med ikke-kardiale operasjoner?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Det er stor variasjon i rutinene for bruk av acetylsalisylsyre (ASA) blant pasienter som gjennomgår ikke-kardial kirurgi. Både blant pasienter som allerede står på ASA og blant dem som ikke gjør det.

Metode

I den aktuelle studien ble 10.010 pasienter som skulle få utført ikke-kardial kirurgi og som var i risiko for vaskulære komplikasjoner, randomisert til å få ASA eller placebo.

Pasientene ble stratifisert i forhold til om de ikke stod på ASA før studien (5628 pasienter) eller om de allerede tok ASA (4382 pasienter). Pasienter startet å ta ASA (200 mg) eller placebo like før operasjonen og fortsatte daglig (100 mg) i 30 dager (for de som ikke hadde tatt ASA før) eller i 7 dager (for de som allerede stod på ASA) - hvoretter pasientene gikk tilbake til sitt ordinære ASA-regime.

Det primære utfallsmålet var død eller ikke-fatalt hjerteinfarkt innen 30 dager etter inngrepet.

Resultater

Det primære utfallsmålet inntrådte hos 351 av de 4998 pasientene (7.0%) i ASA-gruppen og blant 355 av 5012 pasienter (7.1%) i placebogruppen. Det gir et hazard ratio på 0.99 (95% KI 0.86 til 1.15, p=0.92) - ikke signifikant. Større blødninger var vanligere i ASA-gruppen enn i placebo-gruppen (230 pasienter (4.6%) vs 188 pasienter (3.8%)) som gir et hazard ratio på 1.23 (KI 1.01 til 1.49, p=0.04).

De primære og sekundære utfallsmålene var like i de to ASA-strataene.

Konklusjoner

Forebyggende behandling med ASA før kirurgi og gjennom hele den postoperative perioden hadde ingen signifikant effekt på forekomsten av død eller ikke-fatale hjerteinfarkt, men det økte risikoen for større blødninger.