Nyhetsartikkel

AstraZeneca-vaksinen har nedsatt effekt mot den sørafrikanske varianten

Verden venter spent på effekten av vaksinene mot de ulike virusvariantene. Resultatene fra en studie i Sør-Afrika er i så måte skuffende.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en multisenter, dobbel-blind, randomisert, placebo kontrollert studie ble effekten av AstraZeneca-vaksinen undersøkt i Sør-Afrika blant personer 18 til 64 år1. Studien ble gjennomført i tidsrommet 24. juni til 9. november 2020. Totalt inngikk 2026 friske personer i studien. Gjennomsnittsalderen til deltakerne var 30 år.

Mild til moderat covid-19 sykdom oppstod hos 23 av 717 som fikk placebo (3.2 prosent) og hos 19 av 750 som fikk vaksinen (2,5 prosent), noe som gir en effektgrad på 21.9 prosent (95% KI -49.9 til 59.8). Blant de 42 personene som utviklet covid-19, var 39 tilfeller (93 prosent) forårsaket av den sørafrikanske varianten av viruset (B.1.351). Vaksineeffekten mot denne varianten ble funnet å være 10.4 prosent (95% KI -76.8 til 54.8). Insidensen av alvorlige hendelser var ikke forskjellig for vaksine og placebo gruppene.

Forfatterne konkluderer at et to-dose regime med AstraZeneca-vaksinen ikke viste beskyttelse mot mild til moderat covid-19 forårsaket av den sørafrikanske virusvarianten (B.1.351).

Kilder

Referanser

  1. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. N Engl J Med, March 16, 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2102214. DOI