Nyhetsartikkel

Aura - er det migrene eller hjerneslag?

Vanligvis oppfattes plutselige nevrologiske utfall som tegn på hjerneslag, mens irritative symptomer med gradvis oppstart betraktes som karakteristisk for migrene aura. Å skille de to tilstandene kan likevel noen ganger være vanskelig.

Irritative nevrologiske symptomer som parestesi eller scintillasjoner - blinde flekker, skotomer, som flimrer og skifter mellom lys og mørke - eller gradvis opptreden av syns-, sensoriske eller taleforstyrrelser anses som karakteristisk for migreneaura1. Omvendt antas symptomer på nevrologiske utfall som hemianopsi, nummenhet eller plutselig innsettende bortfall av nervefunksjon å være karakteristisk for fokal cerebral iskemi2.

Spredning av kortikal depolarisering, det patofysiologiske grunnlaget for migreneaura, starter oksipitalt og brer seg langsomt fremover i hjernebarken. De første symptomene er ofte visuell aura, men tilstanden kan utvikles til hemipareser dersom depolariseingen går langt nok framover. Slike forandringer kan også observeres ved akutte iskemisk hjerneslag3. Derfor er det ikke overraskende at migrene med aura-liknende symptomer kan foreligge ved iskemisk hjerneslag4.

Målet med den aktuelle studien var å bestemme forekomsten av migreneaura-liknende symptomer ved utbrudd av iskemisk slag og slag-liknende symptomer ved migrene med aura.

I denne prospektive kohortstudien fra Sveits publisert i Front Neurol5 intervjuet forskerne 350 pasienter med iskemisk hjerneslag og 343 med migrene med aura ved hjelp av et strukturert spørreskjema. Slagdiagnosen ble bekreftet ved bildediagnostikk, og migrene med aura ble diagnostisert i henhold til gjeldende kriterier til International Headache Society1. Pasienter som våknet med hjerneslag, eller som hadde alvorlige kognitive mangler som utelukket et nyttig intervju, ble ekskludert fra studien.

Resultatene viste:

  • Hjerneslag: 22% hadde visuelle symptomer, 41% sensoriske symptomer, 56% pareser og 57% hadde mer enn ett symptom.
  • Migrene: 95% hadde aura og visuelle symptomer, 51% sensoriske symptomer, 15% pareser og 62% hadde mer enn ett symptom.

I slaggruppen rapporterte 46% visuelle symptomer og 54% sensoriske irritative symptomer (parestesier og scintillasjonerer) typiske for migrene med aura. Starten av pareser var gradvis (tok >5 minutter) hos 22%. 26% av pasientene med hjerneslag hadde spredning av sensoriske symptomer; 19% hadde spredning av motoriske symptomer.

I migrene med aura-gruppen rapporterte 12% visuelle symptomer og 31% sensoriske slaglignende symptomer som nummenhet og pareser. Debut av parese skjedde plutselig hos 28%. Flere symptomer som opptrådte etter hverandre, var mer vanlig med migrene ved aura (95%) enn ved hjerneslag (58%).

Forfatterne konkluderer at mange pasienter med hjerneslag opplever migrenelignende symptomer ved slagdebut, og mange migrenepasienter med aura har slaglignende symptomer. Selv om symptomfrekvensene for de to gruppene totalt sett er betydelig forskjellige, krever avklaring av differensialdiagnosen hos en individuell pasient ytterligere historieelementer, fysiske funn eller resultater av tilleggsundersøkelser.

Kilder

Referanser

  1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) . The international classification of headache disorders, 3rd edition. Cephalalgia. (2018) 38:1–211. 10.1177/0333102417738202
  2. Dolmans LS, Lebedeva ER, Veluponnar D, et al.. Diagnostic accuracy of the explicit diagnostic criteria for transient Ischemic attack: a validation study. Stroke. (2019) 50:2080–5. 10.1161/STROKEAHA.119.025626
  3. Kramer DR, Fujii T, Ohiorhenuan I, Liu CY. Cortical spreading depolarization: Pathophysiology, implications, and future directions. J Clin Neurosci. (2016) 24:22–7. 10.1016/j.jocn.2015.08.004
  4. Waters MJ, Cheong E, Jannes J, Kleinig T. Ischaemic stroke may symptomatically manifest as migraine aura. J Clin Neurosci. (2018) 55:62–4. 10.1016/j.jocn.2018.07.017
  5. Scutelnic A, Kreis LA, Beyeler M, et al. Migraine aura-like symptoms at onset of stroke and stroke-like symptoms in migraine with aura. Front Neurol. 2022 Sep 14;13:1004058. doi: 10.3389/fneur.2022.1004058.