Nyhetsartikkel

Autisme blant kvinner

Autisme blant kvinner er en oversett tilstand som nå får økende oppmerksomhet. Hva skiller det fra autisme hos menn?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Autisme er en livslang tilstand som påvirker1

 • måten en person kommuniserer - verbalt og ikke-verbalt,
 • forholder seg til andre mennesker - sosiale ferdigheter,
 • og oppfatter verden rundt seg - evnen til å forstå andre menneskers tanker, følelser og tiltak.

Vanligvis blir tilstanden åpenbar i løpet av de tre første årene av barndommen. Det kan påvirke en persons atferd, læring og sosiale ferdigheter for resten av deres liv.

Autisme er en spektrumforstyrrelse, noe som forteller at det er en stor spennvidde i vanskeligheter som personer med autisme erfarer. Noen opplever vanskeligheter på mange områder med betydelig innvirkning på deres hverdagsliv, mens andre kan ha bare ett problem som de finner det lettere å håndtere.

Autisme er en tilstand som kan ramme både menn og kvinner, men studier har vist at opptil 16 ganger så mange menn som kvinner blir diagnostisert med autisme. Økt oppmerksomhet om tilstanden har ført til at denne oppfatningen er i ferd med å endres. Nyere forskning kan tyde på at forholdet er nærmere 3:12

Hvorfor stilles diagnosen autisme langt sjeldnere blant kvinner? Det ser ut til å være flere forklaringer2-3:

 • Forskningen har vært fokusert rundt mannlige karakteristika ved autisme.
 • De diagnostiske kriteriene for Aspergers syndrom er basert på karakteristika blant menn. Disse er mer åpenbare enn blant jenter.
 • Kvinner med autisme er flinkere til å skjule sine symptomer.
 • Symptomer og tegn på autisme er mindre alvorlige blant kvinner.
 • Autistiske kvinners "spesielle interesser" er mer sosialt akseptable.

Hvordan er autisme forskjellig hos kvinner? Studier viser at atferdskarakteristika hos autistiske kvinner varierer betydelig fra det man ser hos autistiske menn. En studie av kjønn og autisme viste at kvinner med autisme til forskjell fra menn, ofte hadde følgende kjennetegn4:

 • Økt evne til sosial imitering, evne til å kopiere andres atferd.
 • Et ønske om å interagere direkte med andre.
 • En tendens til å være sky og passive.
 • Bedre forestillingsevne.
 • Bedre språkferdigheter
 • Interesser som fokuserer på dyr eller mennesker.

Følgende atferder er funnet å være typiske for kvinner med autisme3:

 • De er mer oppmerksomme på behovet for å sosialisere seg.
 • De bruker ord på en mer forsiktig måte, kommer sjeldnere med meningsløse kommentarer.
 • De kan skape seg sin egen fantasiverden.
 • De har problemer med å forstå status. Misforstår ofte det sosiale hierarkiet.
 • Plages oftere med angst og depresjon
 • Har færre venner.
 • Puberteten kan være særlig vanskelig og mange kjenner seg ikke igjen i de tradisjonelle kjønnsmønstrene5-6.

Mange autistiske kvinner lider i stillhet og får diagnosen bare hvis de har tilleggsproblemer, som for eksempel anoreksi. Hvis legen ikke oppdager den underliggende autismen, kan behandlingen bli feil2.

Kilder

Referanser

 1. Sponheim E, Gjevik E. Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (autismespekterforstyrrelser). Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri, sist oppdatert april 2019. www.legeforeningen.no
 2. Happé F. Finding the female face of autism. The Academy of Medical Sciences. 23rd May 2018. acmedsci.ac.uk
 3. Petty L. Female Autism: Is it Different and What Should I Look Out For? The Hub. January 28, 2016. www.highspeedtraining.co.uk
 4. Lai MC, Lombardo MV, Auyeung B, Chakrabarti B, Baron-Cohen S. Sex/gender differences and autism: setting the scene for future research. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015;54(1):11-24. PMID: 25524786. PubMed
 5. van der Miesen AIR, Cohen-Kettenis PT, de Vries ALC. Is There a Link Between Gender Dysphoria and Autism Spectrum Disorder?. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2018;57(11):884-885. PMID: 30392630. PubMed
 6. Cooper K, Smith LGE, Russell AJ. Gender Identity in Autism: Sex Differences in Social Affiliation with Gender Groups. J Autism Dev Disord. 2018 Dec;48(12):3995-4006. PMID: 29705922. PubMed