Nyhetsartikkel

Automatisk insulindosering ved type 1-diabetes

Automatisk insulinutskillelse i et lukket system, "kunstig pankreas", ga bedre blodsukkerkontroll hos pasienter med type 1-diabetes enn en sensorstyrt insulinpumpe med manuell insulindosering.

Å oppnå god glykemisk kontroll hos pasienter med type 1-diabetes er utfordrende og bare et mindretall når behandlingsmålene1. Bruken av et lukket teknisk system (closed-loop system), også omtalt som en "kunstig pankreas", frigjør insulin automatisk og bedrer mulighetene for å oppnå bedre glykemisk kontroll. Meta-analyser har vist at closed-loop system er effektive2-3.

I New England J of Medicine rapporteres resultatene fra en ny studie der forskerne i en randomisert forsøk har sammenlignet effekten og sikkerheten av et closed-loop system med en sensorforsterket pumpe ("sensor-augmented pump")4. Det lukkede systemet består av en insulinpumpe og en kontinuerlig glukose monitor, og angis å være et tredegenerasjons produkt. Systemet bruker en algoritme som beskytter mot hypoglykemi, automatisk frigjør insulin for å korrigere blodsukkeret og skiller ut basalt insulin i løpet av natten for å oppnå et konsistent og nært normalt blodsukker hver morgen. Systemet med sensorforsterket pumpe innebærer automatisk måling av blodsukkeret, men pasienten må med dette systemet selv dosere og sette insulin.

Studien pågikk i 6 måneder. 168 pasienter ble inkludert, 112 ble randomisert til gruppen med lukket system mens 56 ble randomisert til kontrollgruppen. Aldersspennet blant pasientene var fra 14 til 71 år. Alle fullførte studien. Behandlingsmålet var blodsukker mellom 3,9 og 10,0 mmol/L.

Gjennomsnittlig prosentvis tid som blodsukkeret var innenfor målområdet, økte i closed-loop-gruppen fra 61 prosent ved inklusjonstidspunktet til 71 prosent under studien, mens det for kontrollgruppen var uendret på 59 prosent både før og under studien. Resultatene for målinger når blodsukkeret var over 10,0 mmol/L, gjennomsnittlige blodsukker, HbA1c og tid der blodsukkeret var under 3,9 mmol/L, var alle signifikant bedre for det lukkede systemet enn for sensor-pumpen. Det var ingen tilfeller av alvorlig hypoglykemi i noen av gruppene, men det var ett tilfelle av diabetisk ketoacidose i gruppen med lukket system, noe som ble tilskrevet feil innstilling av insulininfusjonen.

Konklusjon: I en større prosentandel av tiden ga det lukkede systemet et blodsukker innenfor målområdet enn den sensorforsterkede insulinpumpen. Den gunstige effekten av det lukkede systemet var særlig fremtredende i andre halvdel av natten.

Kilder

Referanser

  1. American Diabetes Association. Glycemic targets: Standards of Medical Care in Diabetes — 2019. Diabetes Care 2019;42:Suppl 1:S61-S70. PMID: 30559232. PubMed
  2. Bekiari E, Kitsios K, Thabit H, et al. Artificial pancreas treatment for outpatients with type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis. BMJ 2018;361:k1310-k1310. www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Karageorgiou V, Papaioannou TG, Bellos I, et al. Effectiveness of artificial pancreas in the non-adult population: a systematic review and network meta-analysis. Metabolism 2019;90:20-30. PubMed
  4. Brown SA, Kovatchev BP, Raghinary D, et al. Six-Month Randomized, Multicenter Trial of Closed-Loop Control in Type 1 Diabetes. N Engl J Med, October 16, 2019 . www.nejm.org